Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 154 - Συνολικά: 4.464.196€ )
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1332
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2018 (επείγουσα)
120.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 27-10-2020
1324
Συντήρηση συστημάτων βυθιζόμενων υπόγειων κάδων απορριμμάτων
12.500 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 27-10-2020
1323
Αποκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
24.800 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
1321
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών φαξ (2018)
15.992 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-09-2018 27-10-2020
1301
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και πυροσβεστικών σταθμών (2018)
15.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 27-10-2020
1292
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αντλίας καυσίμου (2018 - 2019)
2.455 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 27-10-2020
1289
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2018)
31.597 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 27-10-2020
1288
Συντήρηση θερμοψυκτών (2018)
961 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 27-10-2020
1286
Ανακατασκευή και αναβάθμιση UNIMOC
80.426 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 27-10-2020
1278
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2018 και το 2019
167.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 27-10-2020
1277
Συντήρηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα για το 2018
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 27-10-2020 ΑμεΑ
1266
Συντήρηση και επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων
1.419 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 27-10-2020 Ηλικιωμένοι
1265
Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (2018)
24.600 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 25-05-2018 27-10-2020
1240
Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας Δημαρχείου για το 2018
3.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
1237
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
120 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 27-10-2020
1235
Επιδιόρθωση και αντικατάσταση μηχανισμού κλειδαριάς
200 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 03-02-2016 27-10-2020
1223
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδες 5 και 6
53.761 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020
1222
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 4
36.908 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020
1221
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 3
39.988 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020
1220
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 2
54.791 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020
1219
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 1
74.235 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020
1211
Συντήρηση καυστήρα
197 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 24-11-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1208
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
246 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1206
Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας
392 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1190
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου
60.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 27-10-2020
1188
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το β΄εξάμηνο του 2015
100 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-04-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1180
Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού β΄εξάμηνο του 2015
1.000 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 11-05-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1179
Συντήρηση Ανελκυστήρα 2015
570 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1153
Συντήρηση ανελκυστήρα 2014
228 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 02-04-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1138
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, ηλεκτρικοί λαμπτήρες γηπέδων
66.438 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-10-2015 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
1132
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών και παιδικών σταθμών
60.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 13-11-2015 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1128
Συντήρηση εξωτερικής πόρτας δημοτικού κτιρίου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης (πολυετής δαπάνη)
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-11-2016 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
1124
Αναβάθμιση ηλεκτρονικού πίνακα (ταμπλώ σκορ) στο Κλειστό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στη Μηλαδέζα
615 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1123
Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Πυρανίχνευσης-Πυρασφάλειας-Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΠΠΑ
17.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 27-10-2020
1122
Συντήρηση και Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ
15.900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 27-10-2020
1119
Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών αντλιοστασίων και των δικτύων τους
29.399 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 27-10-2020
1105
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κλιματισμού στις διάφορες εγκαταστάσεις του ΟΑΠΠΑ
13.840 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 23-06-2015 27-10-2020
1104
Συντήρηση μηχανογραφικού προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού
2.091 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-04-2015 27-10-2020
1078
Προμήθεια συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών
1.600 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 27-10-2020 Μαθητές
1060
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παιδικοί Σταθμοί)
23.616 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 08-12-2014 27-10-2020 Μαθητές
1054
Συντήρηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Λογιστηρίου, Ταμειακής και Διπλογραφικού Συστήματος του Οργανισμού και Πρωτοκόλλου
11.808 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 24-11-2014 27-10-2020
999
Επισκευή οχημάτων Δήμου - Δ' τρίμηνο 2017
17.238 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2017 05-10-2017 27-10-2020
975
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων
4.799 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-11-2016 27-10-2020
961
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2016)
14.006 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 27-10-2020
956
Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων (2016 - 2017)
15.240 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 27-10-2020
952
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το 2016 και το 2017
5.748 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 27-10-2020
947
Συντήρηση συγκροτημάτων πυρόσβεσης - υδροδοτικού και πυρανίχνευσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΠΠΑ (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
5.134 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
939
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
6.572 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 27-10-2020
934
Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων του παραλιακού μετώπου του Δήμου
82.786 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 27-10-2020
930
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων
9.261 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 27-10-2020
909
Συντήρηση ψηφιακών κέντρων και συσκευών για το 2015
1.986 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 17-11-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
907
Συντήρηση και παραμετροποίηση των κεντρικών συστημάτων (server) του Δήμου
1.296 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 10-12-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
892
Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα των χώρων του Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης
750 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
889
Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας Δημαρχείου (πολυετής δαπάνη)
1.587 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-11-2016 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
864
Εργασίες εφαρμογής συστήματος για καθαρισμό πλατειών, πλακοστρώσεων και πεζοδρομίων
13.604 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 17-11-2015 27-10-2020
854
Συντήρηση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας
19.102 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 06-11-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Επιχειρηματίες
853
Συντήρηση πρασίνου του παραλιακού μετώπου της Δημοτικής Ενότητας Βούλας
22.936 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 09-11-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
820
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων για το έτος 2015
4.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 20-10-2015 27-10-2020
810
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το Β΄Εξάμηνο του 2015
3.280 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 15-07-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
799
Συντήρηση Οδών Δήμου Βούλας Ομάδα Α-2007
8.812 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 22-09-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας ΑμεΑ, Οδηγοί, Πεζοί
798
Συντήρηση και επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων έτους 2015 και 2016
7.257 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 22-09-2015 27-10-2020 Ηλικιωμένοι
796
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015 β΄ εξάμηνο
387.458 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 27-10-2020
793
Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας Δημαρχείου
1.574 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 16-09-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
792
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων των πυροσβεστικών σταθμών (2015)
6.125 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 16-09-2015 27-10-2020
786
Συντήρηση εξωτερικής πόρτας δημοτικού κτιρίου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
947 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-10-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
767
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και πυρασφάλειας για το 2015 Β΄εξάμηνο
7.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 27-10-2020
762
Συντήρηση και παρακολούθηση συστημάτων φύλαξης και πυρανίχνευσης για το 2015
5.692 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 27-10-2020
751
Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας
3.319 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 24-07-2015 27-10-2020 Οδηγοί, Πεζοί
750
Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων για το 2015
21.776 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 24-07-2015 27-10-2020
745
Επισκευές Ελαστικών των Οχημάτων του Δήμου
5.511 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 18-05-2015 27-10-2020
743
Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων
17.473 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 15-07-2015 27-10-2020
713
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ για το 2015
13.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 10-06-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
711
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων - Προμήθεια Καλυμμάτων Εσχαρών Φρεατίων
29.286 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 15-07-2015 27-10-2020
679
Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών για το 2015
50.959 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 18-05-2015 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
673
Νέες συνδέσεις, αυξήσεις ισχύος και υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (2015)
119.597 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 06-05-2015 27-10-2020
672
Δαπάνες αποκατάστασης πεζοδρομίων στη Βάρη
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-03-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Οδηγοί, Πεζοί
670
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για το Α΄εξάμηνο 2015
108.255 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 27-10-2020
661
Συντήρηση, επισκευή και έκδοση πιστοποιητικού σε ανελκυστήρες παιδικών σταθμών
496 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 06-09-2017 27-10-2020 Γονείς, Παιδιά
660
Προμήθεια Ασφαλτικού Σκυροδέματος για Συντήρηση Οδών 2015
18.216 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 27-10-2020
637
Επισκευή οχημάτων Δήμου
5.724 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020
636
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου (2017 -2018)
56.420 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 27-09-2017 27-10-2020
632
Συντήρηση οχημάτων του Δήμου
3.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 16-03-2017 27-10-2020
620
Επισκευή οχημάτων Δήμου
4.583 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020
619
Επισκευή οχημάτων Δήμου
5.094 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020
605
Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στο Κοιμητήριο Βάρης και εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου για τα έτη 2017 και 2018
61.746 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
603
Συντήρη οχήματος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
4.339 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
592
Ανακατασκευή Γηπέδων σε διάφορα Σημεία της Πόλης (Μπάσκετ - Βόλλευ κλπ)
5.629 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2015 02-02-2015 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
590
Συντήρηση θερμοψυκτών 2015
812 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 27-10-2020
585
Συντήρηση σχολικών κτιρίων για το 2017
214.877 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2017 20-12-2017 27-10-2020 Μαθητές
565
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου του Δήμου
13.447 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
563
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το 2015
7.150 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
554
Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2016)
24.227 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 16-11-2016 27-10-2020
541
Συντήρηση και επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων
198 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020 Ηλικιωμένοι
527
Επισκευή οχήματος Δήμου
30.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-05-2016 27-10-2020
522
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2017 και το 2018
318.803 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-03-2017 27-10-2020
519
Συντήρηση οχημάτων του Δήμου
20.163 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020
516
Συντήρηση οχημάτων Δήμου
129.496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020
515
Επισκευή οχημάτων Δήμου
30.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020
507
Επισκευή οχημάτων Δήμου
6.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 27-10-2020
499
Συντήρηση Ασύρματης Δικτύωσης
2.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
496
Επισκευή δαπέδων στα εξωτερικά γήπεδα αντισφαίρισης στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης για τα έτη 2017 και 2018
25.147 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-12-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι
491
Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (2016 - 2017)
64.206 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 27-10-2020 Γονείς, Παιδιά
488
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων
9.422 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 27-10-2020
487
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και πυρασφάλειας
14.248 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 27-10-2020
474
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και πυρασφάλειας για τα έτη 2017 και 2018
9.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 27-10-2020
447
Συντήρηση συστήματος τηλεματικής
11.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020
430
Στατική Ενίσχυση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης
54.450 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές, Παιδιά
413
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2014
137.951 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 20-11-2014 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
411
Συντήρηση και Επισκευή ΜηχανολογικούΕξοπλισμού Τμήματος Πρασίνου και Πυρασφάλειας
3.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 10-11-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
408
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών φαξ (2016)
14.940 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 19-04-2016 27-10-2020
407
Συντήρηση και επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων (2017)
967 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας Ηλικιωμένοι
400
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων για τα έτη 2017 και 2018
14.177 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 27-10-2020
399
Συντήρηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα για το 2016
3.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 27-10-2020 ΑμεΑ
398
Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών (2017 - 2018)
232.873 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-11-2017 27-10-2020 Γονείς, Παιδιά
397
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2017 - 2018)
37.199 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 27-10-2020
388
Συντήρηση κλιματιστικών
10.290 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
385
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αντλίας καυσίμου (2017)
1.029 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-04-2017 27-10-2020
376
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων για το 2017
1.283 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 27-10-2020
374
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και πυροσβεστικών σταθμών (2017)
9.895 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 23-03-2017 27-10-2020
351
Εξωραισμός Εξέδρας Παρελάσεως
993 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2014 24-10-2014 27-10-2020
349
Επισκευές Ελαστικών των Οχημάτων του Δήμου
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 23-10-2014 27-10-2020
333
Μίσθωση και Μεταφορά Μηχανικών Πρεσσών
18.450 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 21-10-2014 27-10-2020
328
Δημοτική οδοποιία - συντήρηση οδών και επισκευή τσιμεντόδρομων (πολυετής δαπάνη)
180.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 27-10-2020 Οδηγοί
324
Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων σιντριβανιών (2016 - 2017)
19.071 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 27-10-2020
323
Συντήρηση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας
19.234 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
295
Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
18.468 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 09-10-2014 27-10-2020
283
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (2015)
25.118 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 10-02-2015 27-10-2020 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
278
Συντήρηση Λογισικού και Αναβάθμιση Προγράμματος Τεχνικών 'Εργων
4.132 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2014 16-09-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
267
Τοποθέτηση Νέων Υδροπαροχών
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 11-08-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
260
Επισκευή οχημάτων Δήμου
10.973 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
259
Επισκευή οχημάτων Δήμου
11.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
258
Συντήρηση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου
24.549 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
254
Ανακατασκευή μηχανημάτων έργου του Δήμου
12.754 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-11-2017 27-10-2020
251
Επισκευή οχημάτων Δήμου
19.993 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 24-10-2017 27-10-2020
249
Επισκευή οχημάτων Δήμου
17.119 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
245
Επισκευή οχημάτων Δήμου
15.681 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
244
Επισκευή οχημάτων Δήμου
46.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-11-2017 27-10-2020
113
Συντήρηση θερμοψυκτών (2017)
806 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 27-10-2020
103
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το 2017 και το 2018
7.066 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 27-10-2020
97
Συντήρηση κλιματιστικών (2017)
12.102 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 27-06-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
95
Επισκευή αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων δημοσίων τουαλετών
4.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
94
Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων (Πολυετής δράση)
19.468 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020
78
Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων σιντριβανιών
19.034 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 27-10-2020
62
Επισκευή οχημάτων Δήμου
45.714 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020
60
Επισκευή οχημάτων Δήμου
28.293 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020
55
Συντήρηση, επισκευή και έκδοση πιστοποιητικού σε ανελκυστήρες παιδικών σταθμών
900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-06-2017 27-10-2020 Γονείς, Παιδιά
52
Επισκευή οχημάτων Δήμου - Γ' τρίμηνο 2017
38.243 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020
51
Επισκευή οχημάτων Δήμου
36.104 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020
47
Συντήρηση δασικών οδών για πυροπραστασία
22.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 27-10-2020
43
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
19.679 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
31
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
300 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
30
Συντήρηση και επισκευή καυστήρα
551 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
23
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών φαξ (2017)
15.995 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 01-06-2017 27-10-2020
18
Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2017)
24.227 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 01-06-2017 27-10-2020