Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 282 - Συνολικά: 6.869.713€ )
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1331
Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου (2018)
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 27-10-2020
1328
Μίσθωση βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας (2018)
23.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 27-10-2020
1325
Καθαρισμός οχημάτων για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (2018)
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 27-10-2020
1322
Υπηρεσία προετοιμασίας φακέλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»
24.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-09-2018 27-10-2020
1319
Υπηρεσία ιατρού εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (2018 - 2020)
17.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-09-2018 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1316
Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου - υποβολή προτάσεων
24.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-09-2018 27-10-2020
1313
Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Εύξεινος» (2018)
5.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 27-10-2020
1312
Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων απορριμμάτων (2018)
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-08-2018 27-10-2020
1309
Υπηρεσίες για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2019
22.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-08-2018 27-10-2020 Αθλούμενοι
1304
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (2018)
23.566 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 27-10-2020
1302
Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων (πολυετής δαπάνη)
160.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 27-10-2020
1299
Λειτουργία Θεατρικής Ομάδας Δήμου (2018)
2.643 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 27-10-2020
1297
Ανάλυση εδαφών για διαπίστωση αιτιών ξήρανσης δέντρων
1.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 27-10-2020
1296
Μίσθωση αποδυτηρίων παραλίας (2018)
4.643 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 27-10-2020
1295
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2018)
23.560 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-06-2018 27-10-2020
1291
Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” (2018)
2.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 27-10-2020
1283
Εργασίες αποφράξεων δημοτικών κτιρίων - εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων (2018)
6.234 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 27-10-2020
1281
Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου (2018)
17.335 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-06-2018 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1279
Νομική υποστήριξη ως προς την διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης ακινήτων παραχωρούμενων ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
24.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-06-2018 27-10-2020
1273
Νέες συνδέσεις, αυξήσεις ισχύος και υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (2018)
100.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-01-2018 27-10-2020
1269
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2018
22.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 27-10-2020
1264
Προέλεγχος μελετών - πιστοποιήσεις καταλληλότητας παιδικών χαρών έτους 2018
19.022 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 27-10-2020 Γονείς, Παιδιά
1253
Αναπαραγωγή φωταντιγραφικών σχεδίων
14.678 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 27-10-2020
1251
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το 2018
24.490 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 27-10-2020
1250
Υπηρεσίες ορκωτού εκτιμητή ακινήτων για το 2018
4.950 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 27-10-2020
1247
Συνδρομές για πρόσβαση σε ιστοσελίδες
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1244
Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών για το 2018
24.453 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 27-10-2020
1242
Οργάνωση των αρχείων της Τεχνικής Υπηρεσίας
24.106 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1234
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2016)
1.859 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1232
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης για το 2018
24.430 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 27-10-2020
1230
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
510 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-09-2016 27-10-2020
1229
Νέες συνδέσεις, αυξήσεις ισχύος και υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (2016)
659.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-02-2016 27-10-2020
1228
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2018)
2.620 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1218
Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου και του Ευρωπαϊκού Έργου «LIFE DEBAG» - Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον
Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Ίδιοι πόροι 2016 14-12-2016 27-10-2020
1216
Υπηρεσία ιατρού εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (2016)
5.950 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1207
Ασφάλιστρα
150 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1198
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση προγραμμάτων του Δήμου έτους 2018
34.318 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 27-10-2020
1197
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του έργου «Ορίζοντας 2020 - Prodesa»
60.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2018 01-02-2018 27-10-2020
1194
Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων και διπλογραφικού
3.292 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 04-08-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1184
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και παρακολούθηση διπλογραφικού 2015
4.275 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1181
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 2015
3.100 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1178
Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας β΄εξάμηνο του 2015
1.458 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-03-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1172
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων για το 2018
21.490 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 27-10-2020
1166
Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας
1.485 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 02-04-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1165
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2013 και παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου οικ. έτους 2014
6.150 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 02-07-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1164
Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου 2015
408 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1163
Μηχανογραφικές Εφαρμογές
997 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 19-11-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1159
Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
170 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1157
Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου 2014
123 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1156
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης και ισολογισμού βάση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τον Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
5.823 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 07-02-2014 27-10-2020
1150
Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το 2018
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-02-2018 27-10-2020
1149
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2018
68.361 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 27-10-2020
1147
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
9.201 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
1139
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠΠΑ
787 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-12-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1135
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2018
11.408 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 27-10-2020
1133
Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής έκθεσης
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
1129
Διοργάνωση δραστηριοτήτων για τα ΚΑΠΗ (2018)
18.749 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 27-10-2020 Ηλικιωμένοι
1115
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων στις εγκαταστάσεις παραλιών
61.853 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 27-10-2020
1114
Δημοσιεύσεις για το 2016
32.225 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 27-10-2020
1113
Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών για το 2016
18.119 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 27-10-2020
1112
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης για το έτος 2016
3.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 31-05-2016 27-10-2020
1109
Προμήθεια ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο του αναψυκτηρίου - χώρου μαζικής εστίασης στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης
150 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Γονείς
1106
Υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της περιόδου 2015 - 2016
3.800 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-07-2015 27-10-2020
1102
Τοποθέτησης νέας παροχής ΔΕΗ στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Βάρκιζα στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
335 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
1101
Αποσύνδεση, μεταφορά και εγκατάσταση ειδικής μονάδας κλειστού ελέγχου (Stulz)
3.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-04-2016 27-10-2020
1100
Υπηρεσία υποστηρικτικών εργασιών για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014
5.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1099
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων του προσωπικού του ΟΑΠΠΑ
7.983 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
1097
Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
670 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-04-2015 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
1094
Συντήρηση Ανελκυστήρων Απριλίου - Μαίου - Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου (ΠΟΕ)
576 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 14-05-2015 27-10-2020
1088
Λογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΠΠΑ
2.669 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-03-2015 27-10-2020
1084
Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων 2014 (συνεχιζόμενη από 2013)
453 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 20-03-2015 27-10-2020 Αθλούμενοι
1081
Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα
Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 27-10-2020
1077
Υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των παιδικών σταθμών
15.584 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 27-10-2020 Μαθητές
1076
Ενοικίαση Εξέδρας
1.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 18-12-2014 27-10-2020
1063
Υπηρεσίες υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. για το έτος 2014
12.300 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 28-11-2014 27-10-2020
1058
Επίβλεψη & Εκτέλεση Τμημάτων Αντισφαίρισης
1.132 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-12-2014 27-10-2020 Αθλούμενοι, Παιδιά
1057
Επίβλεψη και Εκτέλεση Τμημάτων Γυμναστικής
705 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-12-2014 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1049
Δημοσίευσεις προκηρύξεων ΟΑΠΠΑ
2.303 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 15-10-2014 27-10-2020
1028
Διάφορα Δικαστικά Έξοδα για το έτος 2015 - B' Εξάμηνο
6.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2015 15-12-2015 27-10-2020
1026
Συνδέσεις φυσικού αερίου στα σχολεία
13.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 27-10-2020
1025
Εργασίες αποφράξεων δημοτικών κτιρίων - εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων ετών 2016 και 2017
1.674 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 27-10-2020
1022
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση λογισμικού προγραμμάτων του Δήμου για τα έτη 2016 και 2017
80.202 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 27-10-2020
1020
Προέλεγχος μελετών - πιστοποιήσεις καταλληλότητας παιδικών χαρών έτους 2016
5.406 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 27-10-2020 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
1012
Υπηρεσία συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων
14.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 27-10-2020
1011
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
5.730 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-05-2016 27-10-2020
1004
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2016
384.301 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 19-01-2016 27-10-2020
1003
Εργασίες κλαδέματος και κοπής δένδρων (2016)
27.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 27-10-2020
1001
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Ιούνιος
68.325 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 07-06-2017 27-10-2020
1000
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Μάιος
5.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 10-05-2017 27-10-2020
998
Λοιπές δημοσιεύσεις - Δεκέμβριος 2017
4.049 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 04-12-2017 27-10-2020
997
Λοιπές δημοσιεύσεις - Νοέμβριος 2017
1.469 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 01-11-2017 27-10-2020
996
Λοιπές δημοσιεύσεις - Οκτώβριος 2017
1.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 10-10-2017 27-10-2020
995
Λοιπές δημοσιεύσεις - Σεπτέμβριος 2017
1.689 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 03-09-2017 27-10-2020
994
Λοιπές δημοσιεύσεις - Αύγουστος 2017
4.392 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 04-08-2017 27-10-2020
993
Λοιπές δημοσιεύσεις - Ιούλιος 2017
74 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 27-07-2017 27-10-2020
992
Λοιπές δημοσιεύσεις - Ιούνιος 2017
4.576 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 07-06-2017 27-10-2020
991
Λοιπές δημοσιεύσεις - Μάιος 2017
4.276 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 04-05-2017 27-10-2020
990
Λοιπές δημοσιεύσεις - Απρίλιος 2017
Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2017 03-04-2017 27-10-2020
989
Λοιπές δημοσιεύσεις - Μάρτιος 2017
4.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 04-03-2017 27-10-2020
988
Λοιπές δημοσιεύσεις - Φεβρουάριος 2017
Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2020 27-10-2020 27-10-2020
987
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Δ' τρίμηνο
99.117 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 27-10-2020
986
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Γ' τρίμηνο
37.117 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 02-07-2017 27-10-2020
985
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Απρίλιος
69.008 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 07-04-2017 27-10-2020
984
Διάφορα Δικαστικά Έξοδα για το έτος 2015 - A' εξάμηνο
105.968 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2015 05-01-2015 27-10-2020
981
Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου (2016)
4.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 05-07-2016 27-10-2020
971
Σχεδίαση ψηφιακής βάσης, δημιουργία των γεωχωρικών δεδομένων και εισαγωγή τους στις web και mobile εφαρμογές της πλατφόρμας Geopolis του Δήμου
21.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 05-10-2016 27-10-2020
965
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2016)
24.320 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 30-06-2016 27-10-2020
962
Υπηρεσία συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη φάση υλοποίησης του έργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων του Δήμου»
22.669 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-06-2016 27-10-2020
958
Αναπαραγωγή φωτοτυπικών σχεδίων
9.830 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 27-10-2020
953
Σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων για την εφαρμογή α) του τοπικού σχεδίου δράσης για τα απορρίμματα και β) του κανονισμού καθαριότητας
18.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 27-10-2020
949
Δημοσιεύσεις για το έτος 2018
22.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-01-2018 27-10-2020
946
Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
1.116 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-06-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
943
Αμοιβή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων προς υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
13.284 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 27-10-2020
937
Εναλλακτική διαχείριση των οργανικών στερεών αποβλήτων του Δήμου
10.912 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 27-10-2020
936
Έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου και έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών του Δήμου
6.660 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
932
Αμοιβή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης για προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας προς υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
11.070 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 27-10-2020
928
Συντήρηση δασικών δρόμων για πυροπροστασία
18.801 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 27-10-2020
918
Δημοσίευση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού του ΟΑΠΠΑ για το 2017
47 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-05-2017 27-10-2020
914
Υπηρεσίες παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
2.250 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-05-2017 27-10-2020 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
911
Τοποθέτηση νέων υδροπαροχών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
5.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-01-2018 27-10-2020
903
Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου (2016)
9.717 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 27-10-2020
899
Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου (2015)
21.377 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 16-09-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
898
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2015)
21.473 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 01-12-2015 27-10-2020
894
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2018
329.130 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-01-2018 27-10-2020
885
Σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας για τα έτη 2017 και 2018
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 27-10-2020
884
Μίσθωση χημικών τουαλετών σε κοινόχρηστους χώρους (2016)
13.360 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 27-10-2020
883
Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία χώρων του ΟΑΠΠΑ
422 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-05-2017 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές
876
Ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων για τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
15.413 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-05-2017 27-10-2020
875
Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λύσεων για την ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτική αξιοποίηση των απορριμμάτων
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 27-10-2020
866
Έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου και έκδοσης πιστοποιητικών επαγγελματικής Ικανότητας των οδηγών του Δήμου
776 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 20-11-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
862
Λειτουργία διαδημοτικής τηλεόρασης για την κάλυψη δημοτικών δράσεων έτους 2015
16.974 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 17-11-2015 27-10-2020
850
Εξοικονομώ - Τεχνική Υποστήριξη στην Υλοποίηση Προγράμματος
15.627 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 19-10-2015 27-10-2020
845
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση των βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (πολυετής δαπάνη)
22.188 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 29-10-2015 27-10-2020
819
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2015
5.301 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 13-10-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
818
Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Πολυετής δαπάνη)
90.652 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία ΣΑΤΑ 2016 19-12-2016 27-10-2020 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
816
Εξοικονομώ - Ενεργειακή Επιθεώρηση - Έκδοση Πιστοποιητικού ΠΕΑ
1.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 09-10-2015 27-10-2020
814
Εφαρμογή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
14.637 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 09-10-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
804
Υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
8.856 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 29-09-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
795
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 Β΄Εξάμηνο
37.726 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-05-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
788
Εισφορά Υπέρ Σ.Π.Α.Υ 2015
35.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 16-09-2015 27-10-2020
785
Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
42.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 27-10-2020 ΑμεΑ, Οδηγοί, Πεζοί
776
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), εκτός των Αποβλήτων Ειδών Φωτιστικών- Λαμπτήρων- Μικροσυσκευών και LED του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας “ΑΝΑΚΛΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε”
Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 29-07-2015 27-10-2020
766
Γνωμοδότηση για το Περιβαλλοντικό και Νομικό Καθεστώς της Νησίδος Υδρούσας
4.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας
759
Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών χώρων του Δήμου Βάρης Βουλας Βουλιαγμένης
23.265 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 30-07-2015 27-10-2020
749
Εκτύπωση εµφακέλωση & αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων
11.917 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 15-07-2015 27-10-2020
748
Συμμετοχή του Δήμου σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
70.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-09-2015 27-10-2020 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
726
Προμήθεια γευμάτων για Δικαστικούς Αντιπροσώπους και μέλη εφορευτικών επιτροπών, Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου
3.213 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 27-10-2020
720
Δημοσιεύσεις για το έτος 2015, Β` εξάμηνο
27.872 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2015 17-06-2015 27-10-2020
718
Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων - μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών για το 2015
30.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 10-06-2015 27-10-2020
714
Συντήρηση – επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου
48.912 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 22-05-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
698
Δημοσιεύσεις για το έτος 2015, Α` εξάμηνο
7.388 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2015 12-03-2015 27-10-2020
697
Δημοσιεύσεις για το έτος 2014, Β` εξάμηνο
13.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2014 17-11-2014 27-10-2020
690
Συμμετοχή Υπαλλήλων του Δήμου σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης
500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-03-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
689
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το 2015
2.922 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 27-05-2015 27-10-2020
686
Εργασίες αποφράξεων δημοτικών κτιρίων - εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων (2015)
2.504 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 22-05-2015 27-10-2020
684
Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση – επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου για το 2015
61.663 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 22-05-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
682
Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων κλπ
24.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 22-05-2015 27-10-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
671
Χρηματική Επιχορήγηση στον Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης έτους 2015
24.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 04-05-2015 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
668
Αποψίλωση Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία 2015
23.624 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 30-04-2015 27-10-2020
667
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
24.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
659
Τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου του έτους 2015
14.770 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 27-10-2020 ΑμεΑ, Επιβάτες ΜΜΜ, Μαθητές, Οδηγοί, Παιδιά, Πεζοί
656
Αναλύσεις για έλεγχο από Επιθ. Περιβάλλοντος από το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
71.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 17-02-2015 27-10-2020
654
Μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων
10.959 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 01-04-2015 27-10-2020
652
Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Εύξεινος»
7.936 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 30-11-2017 27-10-2020
647
Παροχή υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου του έτους 2015
24.600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 17-04-2015 27-10-2020 ΑμεΑ, Γονείς, Επιβάτες ΜΜΜ, Ηλικιωμένοι, Οδηγοί, Πεζοί
640
Συμμετοχή σε Σεμινάριο με τίτλο 'Ορθή Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη'
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
634
Υποστήριξη του Δήμου στην υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής των εγκεκριμένων και υπό εκτέλεση έργων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
14.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-06-2017 27-10-2020
628
Περίφραξη αρχαιολογικού χώρου Λαθούριζας στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
16.353 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
625
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
12.445 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020
618
Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το 2017
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 27-10-2020
614
Λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής δημοτικής συγκοινωνίας
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-11-2017 27-10-2020 Επιβάτες ΜΜΜ
610
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση λογισμικού προγραμμάτων του Δήμου
6.138 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-11-2017 27-10-2020
609
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Δήμου «Μισθοδοσία 2Κ»
5.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-12-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
607
Υπηρεσίες διοίκησης, ανάπτυξης, κατάρτισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου διακρατικού έργου Benefit as you save (BAS) για τα έτη 2017 και 2018
121.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 29-12-2017 27-10-2020
606
Καταγραφή αρχείου και εγγράφων του ιστορικού αρχείου του Δήμου και καταχώρηση - εισαγωγή σε βάση δεδομένων για τα έτη 2017 και 2018
24.304 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 27-10-2020
597
Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών για το έτος 2015
78.804 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-03-2015 27-10-2020
593
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών 2015
11.395 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 02-03-2015 27-10-2020
586
Εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών των σχολείων του Δήμου
20.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 27-10-2020 Μαθητές
564
Δαπάνες Εκκένωσης Δεξαμενών Λυμάτων 2015
603 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 03-03-2015 27-10-2020
560
Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” (2017)
2.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-11-2017 27-10-2020
559
Δικαστικά έξοδα για το έτος 2017 - Α' τρίμηνο
34.925 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-01-2017 27-10-2020
557
Λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής δημοτικής συγκοινωνίας
246.710 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-11-2017 27-10-2020 Επιβάτες ΜΜΜ
553
Καθαρισμός οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (2016)
18.550 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 31-05-2016 27-10-2020
552
Σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων του Δήμου
953 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020
550
Υπηρεσίες λογιστή - φοροτέχνη για τη λογιστική υποστήριξη του Δήμου
24.304 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 31-10-2016 27-10-2020
542
Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου
89.261 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 27-10-2020
536
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων για το 2016 και το 2017
11.235 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 16-03-2016 27-10-2020
534
Λειτουργία διαδημοτικής τηλεόρασης για την κάλυψη δημοτικών δράσεων για τα έτη 2017 και 2018
23.918 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-12-2017 27-10-2020
526
Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία
65.704 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-02-2016 27-10-2020
509
Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό της 31/12/2016
6.138 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 27-10-2020
508
Λειτουργία διαδημοτικής τηλεόρασης για την κάλυψη δημοτικών δράσεων για τα έτη 2016 και 2017
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-09-2016 27-10-2020
498
Έπιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «Α.Ο. ΔΙΛΟΦΟΥ»
4.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 23-12-2014 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
497
Δημοσιεύσεις για το έτος 2014, Α` εξάμηνο
406 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 17-11-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
481
Διάφορα Δικαστικά Έξοδα για το έτος 2014
5.702 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 23-10-2014 27-10-2020
480
Αναπαραγωγή φωτοτυπικών σχεδίων
3.564 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 27-10-2020
477
Εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων θαλασσινού νερού
4.340 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-12-2017 27-10-2020
476
Τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα (2017 - 2018)
22.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 27-10-2020 Οδηγοί, Πεζοί
470
Εφαρμογή ταφικών τετραγώνων και διαδρόμων στο κοιμητήριο της Βάρης
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-03-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
464
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
459
Ανασκαφική έρευνα επί της Λ.Αναγυρούντος 16, στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης
59.743 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βάρης
455
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων για το 2015
19.475 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 17-02-2015 27-10-2020
454
Εργασία κλαδέματος & κοπής ψηλών & επικίνδυνων δένδρων (2015)
19.397 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 17-02-2015 27-10-2020
451
Προώθηση του Τοπικού Εμπορίου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
61.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2007-2013 2015 16-02-2015 27-10-2020 Άνεργοι, Επιχειρηματίες, Οικον. ασθενείς
445
Αναπαραγωγή φωτοαντιγραφικών στοιχείων
4.854 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 02-02-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
443
Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο εγνωσμένου κύρους για παροχή Γνωμοδότησης
2.108 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 23-12-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
442
Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης αποφάσεων ή Πράξεων στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
21.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 27-10-2020
432
Χορήγηση Βεβαιώσεων Καταλληλότητας Μηχανημάτων
1.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 27-10-2020
428
Ανάλυση Υδάτων Γεωτρήσεων
1.728 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 27-10-2020
427
Συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Α.Σ Κόμβος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αττικής - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία”, για την κοινωνική ένταξη και και την Κοινωνική Οικονομία
Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2007-2013 2014 09-12-2014 27-10-2020 Άνεργοι, Οικον. ασθενείς
419
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το 2014
4.133 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 26-11-2014 27-10-2020
416
Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης για το πρόγραμμα 'Εξοικονομώ'
35.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2014 20-11-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
414
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και δαπανών για σχολικούς τροχονόμους του Δήμου μας Β΄ Εξαμήνου 2014
43.633 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 20-11-2014 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
410
Έλεγχος & Ισολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
8.413 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 10-11-2014 27-10-2020
403
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης (πολυετής δαπάνη)
4.681 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 27-10-2020
402
Μίσθωση χημικών τουαλετών σε κοινόχρηστους χώρους για τα έτη 2017 και 2018
16.136 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-03-2017 27-10-2020
401
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προγράμματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018
24.775 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-12-2017 27-10-2020
395
Έκδοση ψηφιακών υπογραφών για τα έτη 2017 και 2018
3.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-12-2017 27-10-2020
391
Γραμμογράφηση οδοστρωμάτων για τα έτη 2017 και 2018
14.558 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 27-10-2020 Οδηγοί, Πεζοί
390
Μίσθωση αδειών χρήσης λογισμικού δημοσίων συμβάσεων για τα έτη 2017 και 2018
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-10-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
389
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης για τα έτη 2017 και 2018
60.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-04-2017 27-10-2020
387
Δημιουργία και ηλεκτρονική καταγραφή αρχείου φακέλων οικοδομικών αδειών του Δήμου
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-03-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
382
Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου (2017)
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-04-2017 27-10-2020
381
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου
33.633 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
379
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2017
8.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 27-10-2020
375
Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών για τα έτη 2017 και 2018
12.567 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-10-2017 27-10-2020
368
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου
71.300 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-04-2017 27-10-2020
364
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών για τα έτη 2017 και 2018
22.250 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 27-10-2020
359
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων για το 2017 και το 2018
18.881 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-03-2017 27-10-2020
358
Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για τα έτη 2017 και 2018
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-10-2017 27-10-2020
346
Υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
6.150 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 23-10-2014 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
329
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2017
10.614 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-03-2017 27-10-2020
327
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών (2016)
48.465 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 27-10-2020
269
Λογιστική υποστήριξη του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
6.027 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 30-11-2015 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
264
Υπηρεσίες ορκωτών εκτιμητών ακινήτων για τα έτη 2017 και 2018
4.364 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 27-10-2020
256
Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «PRODESA»
19.712 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 02-11-2017 27-10-2020
255
Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του έργου «PRODESA»
20.662 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2017 02-11-2017 27-10-2020
248
Δημιουργία Νέας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) και μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων από το σημερινό ιστοχώρο (web site) για τα έτη 2017 και 2018
14.818 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-10-2017 27-10-2020
247
Μίσθωση πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος
285.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 27-10-2020
243
Δαπάνη παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών – τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου
15.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
206
Εναλλακτική διαχείριση οργανικών στερεών αποβλήτων του Δήμου
24.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 27-10-2020
204
Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων
29.884 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 27-10-2020
203
Αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική καταγραφή ρυμοτομικών σχεδίων και διαγραμμάτων εφαρμογής του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018
24.428 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 27-10-2020
201
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
1.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
188
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
2.145 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-09-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
187
Εργασίες κλαδέματος και κοπής δένδρων (2017 - 2018)
35.749 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-09-2017 27-10-2020
186
Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό του Δήμου για το 2017
6.138 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-09-2017 27-10-2020
184
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
675 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
179
Συμμετοχή στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη 'Εύξεινη Πόλη'
5.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-06-2017 27-10-2020
166
Λοιπές δημοσιεύσεις - Ιανουάριος 2017
16.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-01-2017 27-10-2020
165
Λοιπές δημοσιεύσεις
15.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-08-2017 27-10-2020
164
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
112 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-06-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
154
Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές
868 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 27-10-2020
153
Δημοσίευση προκηρύξεων
445 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 27-10-2020
152
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
160 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
149
Διερεύνηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη διαχείριση βιομάζας
24.304 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 27-10-2020
148
Έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της χρήσεως για τα έτη 2013-2017 του ΟΑΠΠΑ
8.928 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
147
Εκδήλωση και παρουσίαση ντοκιμαντέρ
1.984 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-06-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
141
Υποστήριξη συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών
16.163 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
139
Πρόγραμμα στήριξης νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 27-10-2020 Άνεργοι, Επιχειρηματίες
138
Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου
124 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 14-06-2017 27-10-2020 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
136
Διοργάνωση καλοκαιρινού προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 6-12 ετών
23.250 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 02-06-2017 27-10-2020 Μαθητές, Παιδιά
135
Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου (2017)
12.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 27-10-2020
133
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
10.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
131
Εργασίες απομάκρυνσης προβλήτας - κρηπιδώματος και τεμαχίων μπετόν
24.675 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 27-10-2020
116
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη ποικίλων δράσεων και εκδηλώσεων του ΟΑΠΠΑ
2.381 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-06-2017 27-10-2020
115
Μίσθωση χημικών τουαλετών σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους εκδηλώσεων (2017)
1.910 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 27-10-2020
108
Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου (2017)
9.893 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 27-10-2020
107
Λειτουργία Θεατρικής Ομάδας Δήμου (2017)
6.622 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 27-10-2020
104
Εργασίες αποφράξεων δημοτικών κτιρίων ετών 2017 και 2018
2.995 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 27-10-2020
98
Ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού και ελέγχου δράσεων του Δήμου
22.816 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 27-10-2020
96
Προέλεγχος μελετών - πιστοποιήσεις καταλληλότητας παιδικών χαρών ετών 2017 και 2018
19.660 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 27-10-2020 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
89
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2017)
23.560 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 27-10-2020
79
Καθαρισμός οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (2017)
19.825 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 27-10-2020
66
Απολύμανση, μυοκτονία και απεντόμωση χώρων του ΟΑΠΠΑ
2.723 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-06-2017 27-10-2020 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
61
Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου Δημοτικών παιδικών σταθμών
23.600 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 27-10-2020 Μαθητές
56
Φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων με άνοια
2.500 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 27-10-2020 Ηλικιωμένοι
41
Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή του τριήμερου εκδηλώσεων με τίτλο 'Η Μικρασία της Καρδιάς μας'
1.116 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 27-10-2020
21
Λογιστικές υπηρεσίες
17.360 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-05-2017 27-10-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
17
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υποστήριξης και επιτόπιας παρουσίας για τις ανάγκες του ΟΑΠΠΑ για το έτος 2017
4.898 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 27-10-2020 Αθλούμενοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Παιδιά
16
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ. ΟΑΠΠΑ
7.817 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-05-2017 27-10-2020
15
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για τα έτη 2017 και 2018
66.470 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 27-10-2020
8
Εργασίες εκκένωσης δεξαμενών λυμάτων
2.678 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 27-10-2020