Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Προμήθειες"
( Δράσεις: 459 - Συνολικά: 28.958.091€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1586
Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»
202.162 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-04-2021 08-12-2021
1546
Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου
1.204.093 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 27-11-2020 08-12-2021
1538
Προμήθεια ενός κινητού ελκυόμενου τροχοφόρου μηχανήματος τεμαχισμού βραδείας περιστροφής (mobileshredder) – Λειοτεμαχιστή
1.199.998 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-11-2020 08-12-2021
1506
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2020)
127.832 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 08-12-2021
1488
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2020)
88.870 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 08-12-2021
1433
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2019)
136.843 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 08-12-2021
1408
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2019)
108.675 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-03-2019 08-12-2021
1389
Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
223.572 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 11-09-2018 08-12-2021
1385
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας
24.800 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
1380
Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης (2018)
222.642 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2018 06-12-2018 08-12-2021
1371
Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση πάρκων και πλατειών (2018)
23.926 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 08-12-2021 Παιδιά
1354
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ)
327.923 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 08-12-2021 Παιδιά
1348
Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και ειδών οδικής κυκλοφορίας (2018)
71.713 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-12-2018 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1317
Προμήθεια κάδων, δοχείων κοινόχρηστων χώρων και σάκων (2018)
255.073 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-09-2018 08-12-2021
117
Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας (2016).
2.018.360 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 08-12-2021
19
Προμήθεια συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων
220.789 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-03-2017 08-12-2021
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1626
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2021)
36.844 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 01-11-2021 08-12-2021
1622
Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων για τα δημοτικά κτίρια
24.892 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 27-09-2021 08-12-2021
1621
Προμήθεια λογισμικού για το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετάω»
4.216 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-10-2021 08-12-2021
1620
Προμήθεια ειδικών μέσων προστασίας για το προσωπικό του Δήμου
3.092 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2021 17-09-2021 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1615
Φωτοβολταϊκό σύστημα για οροφές σχολείων
50.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 08-12-2021
1605
Προμήθεια κτηνιατρικών αναλώσιμων (2021).
1.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 26-05-2021 08-12-2021
1604
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2021 - 2022)
1.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-08-2021 08-12-2021
1599
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2021-2023)
63.496 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 29-07-2021 08-12-2021
1596
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2021)
147.162 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 22-02-2021 08-12-2021
1588
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2021 - 2022
171.093 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-02-2021 08-12-2021 Οικον. ασθενείς
1580
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2021)
73.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 15-06-2021 08-12-2021
1578
Προμήθεια σύγχρονων ορθοφωτογραφιών για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 28-06-2021 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1576
Προμήθεια μηχανικών πρεσσών απορριμμάτων (2021)
37.175 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 14-06-2021 08-12-2021
1575
Προμήθεια φωτεινής πινακίδας στην είσοδο της Πλατείας Νυμφών στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης
4.340 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 19-05-2021 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1571
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την Πλατεία Νυμφών (Δ.Ε. Βουλιαγμένης)
23.819 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-05-2021 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1567
Προμήθεια εξοπλισμού για το Πράσινο σημείο
13.473 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-05-2021 08-12-2021
1566
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (2021)
24.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 09-04-2021 08-12-2021
1556
Προμήθεια υλικών για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.397 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 08-12-2021 Αθλούμενοι
1549
Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας επιφάνειας λυόμενου τύπου για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
53.833 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 08-12-2021
1542
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2020 - 2021)
260.662 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-12-2020 08-12-2021
1540
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2020
221.063 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-11-2020 08-12-2021
1537
Προμήθεια και τοποθέτηση διαμορφωμένης μεταλλικής επιφάνειας για την τοποθέτηση QR codes στις στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας και ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης δρομολογίων
4.464 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-10-2020 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ
1536
Προμήθεια 2 συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων απορριμμάτων
72.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-11-2020 08-12-2021
1534
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021
32.983 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 08-12-2021
1532
Μηχανολογικός εξοπλισμός πρασίνου και αναλώσιμα - ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου και πυρασφάλειας (2020)
77.173 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 08-12-2021
1531
Προμήθεια υλικού για την ταυτοποίηση παραγώγων απόβλητων - κερδίζω όσο διαλέγω (κοδ) benefit as you save (bas)
24.788 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 06-10-2020 08-12-2021
1527
Προμήθεια εύκαμπτων στηλίσκων - οριοδεικτών για τα πεζοδρόμια του Δήμου
73.822 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
1517
Προμήθεια εξοπλισμού για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
163.667 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-12-2020 08-12-2021
1515
Αποστολή αναμνηστικών για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης στα ΑΕΙ για το έτος 2020
2.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-12-2020 08-12-2021 Μαθητές
1512
Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών πινακίδων (2020)
24.272 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 08-12-2021
1510
Περίφραξη για την οριοθέτηση των Δημοτικών χώρων
10.833 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 08-12-2021
1509
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών (2020)
24.565 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2020 02-12-2020 08-12-2021
1508
Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2020)
4.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
1504
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου 2020 - 2021
160.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 26-05-2020 08-12-2021
1499
Προμήθεια και καύση πυροτεχνημάτων για εορταστικές εκδηλώσεις (Πολυετής δράση)
34.655 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 08-12-2021
1495
Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση των παραλιών του Δήμου
24.790 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 08-12-2021
1492
Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας (2020)
52.534 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-06-2020 08-12-2021
1490
Προμήθεια σωληνώσεων θέρμανσης προς αντικατάσταση στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας
24.661 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-06-2020 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
1489
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2020-2021)
1.051.738 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-04-2020 08-12-2021
1486
Προμήθεια εξοπλισμού βιντεοπροβολής του Δημοτικού Συμβουλίου
7.886 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-03-2020 08-12-2021
1483
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού (2020)
153.502 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-03-2020 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1477
Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Κορωνοϊού Covid-19
367.108 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 08-12-2021
1476
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεματικής διαφόρων οχημάτων του Δήμου (Πολυετής δράση)
49.490 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 06-03-2020 08-12-2021
1474
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2020
68.962 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-02-2020 08-12-2021 Οικον. ασθενείς
1470
Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών (2019)
74.288 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 13-12-2019 08-12-2021 Παιδιά
1461
Προμήθεια έξυπνων infokiosk καθιστικών πάγκων
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 08-12-2021
1457
Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης
9.872 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 08-12-2021
1452
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2019)
69.929 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 04-12-2019 08-12-2021
1450
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2019)
53.697 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-09-2019 08-12-2021
1449
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών (Πολυετής δράση)
24.983 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 08-12-2021
1446
Προμήθεια μέσων προστασίας προσωπικού (2019)
13.611 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 13-11-2019 08-12-2021
1443
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (2019)
9.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-10-2019 08-12-2021
1442
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2019 - 2020)
69.201 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-09-2019 08-12-2021
1441
Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για το αμαξοστάσιο του Δήμου (2019)
2.718 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-11-2019 08-12-2021
1440
Προμήθεια ξύλινων διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων
24.388 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-09-2019 08-12-2021
1435
Προμήθεια βιβλίων, έντυπων και σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και φυλλαδίων και αφισών (Πολυετής δράση)
72.487 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-07-2019 08-12-2021
1434
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2019 και 2020
242.883 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-07-2019 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
1432
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος άρδευσης και αντλιοστασίων
242.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 01-08-2019 08-12-2021
1430
Προμήθεια μικρών υλικών και εργαλείων (2019)
58.182 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 08-12-2021
1428
Υλικά αυτοκινήτων και ηλεκτροφωτισμού (Πολυετής δράση)
44.603 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 28-05-2019 08-12-2021
1426
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποστρώματος του Δυτικού Γηπέδου Αντισφαίρισης
18.926 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 08-12-2021 Αθλούμενοι
1425
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2019-2020)
1.040.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 08-12-2021
1423
Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για τους servers του Δήμου
4.665 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 07-05-2019 08-12-2021
1422
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (Πολυετής δράση)
33.108 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 08-12-2021
1418
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (Πολυετής δράση)
74.293 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-03-2019 08-12-2021
1415
Προμήθεια ομπρελών ηλίου για την ανάδειξη των παραλιών του Δήμου (2019)
14.899 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-03-2019 08-12-2021 Αθλούμενοι
1412
Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για τα απορριμματοφόρα του Δήμου
94.246 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-03-2019 08-12-2021
1409
Προμήθεια συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων σε απορριμματοφόρα
29.214 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-07-2019 08-12-2021
1399
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2019
222.318 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-12-2018 08-12-2021
1393
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Πολυετής δράση)
47.326 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-02-2019 08-12-2021
1388
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ογκωδών επί του οχήματος (2018)
24.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 08-12-2021
1386
Προμήθεια προκατασκευασμένων καθιστικών από μπετόν και ξύλινων πάγκων (2018 - 2019)
72.048 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 08-12-2021
1382
Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφώνων και ηλεκτρολογική / ηλεκτρονική αναβάθμιση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου
11.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 08-12-2021
1376
Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας για τους υαλοπίνακες καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών των σχολικών κτιρίων του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ)
143.291 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
1372
Προμήθεια αθλητικού υλικού για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης (2018)
9.449 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1361
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης (2018)
500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 08-12-2021
1359
Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την διασύνδεση του συστήματος πυρανίχνευσης θερμικών καμερών (2018)
4.660 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 08-12-2021
1350
Προμήθεια οικολογικής τσάντας χειρός μεταφοράς αντικειμένων για την ευαισθητοποίηση του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος
14.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 08-12-2021
1346
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών (2018)
19.981 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-12-2018 08-12-2021
1343
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2018 - 2019)
153.355 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 08-12-2021
1340
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2018)
48.528 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 08-12-2021
1339
Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων στάσεων για κοινόχρηστους χώρους (Πολυετής δράση)
165.788 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 14-11-2018 08-12-2021
1336
Προμήθεια στολών για τη Δημοτική Αστυνομία (Πολυετής δράση)
47.753 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1333
Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων και λοιπών στοιχείων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων (Πολυετής δράση)
23.910 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-09-2018 08-12-2021
1326
Προμήθεια toner, μελανιών και αναλωσίμων για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα του Δήμου (Πολυετής δράση)
34.262 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 08-12-2021
1320
Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας
17.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 13-09-2018 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ
1311
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2018)
135.027 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 08-12-2021
1310
Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού (Πολυετής δράση)
43.878 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 08-12-2021
1308
Προμήθεια και τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών
21.824 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 08-12-2021
1307
Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και αυτοκόλλητων για τις υπηρεσίες του Δήμου (2018)
20.815 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 08-12-2021
1306
Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 6 κυβικών μέτρων
262.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 08-12-2021
1303
Προμήθεια στεφάνων για εκδηλώσεις και εορτές (Πολυετής δράση)
9.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 08-12-2021
1298
Προμήθεια εξοπλισμού περίπτερου ενημερωτικών δράσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα
12.152 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 08-12-2021
1293
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (2018)
12.056 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 08-12-2021 Οδηγοί
1287
Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφοράς βιοαποβλήτων
124.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια ΕΣΠΑ 2014-2020 2018 15-06-2018 08-12-2021
1285
Προμήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιων σημαντήρων (Πολυετής δράση)
63.972 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 08-12-2021
1282
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για εξυγίανση του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Βουλιαγμένης (2018)
15.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-06-2018 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Μαθητές, Παιδιά
1280
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών (2018)
71.957 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-06-2018 08-12-2021 Γονείς, Παιδιά
1274
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019
204.327 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 31-05-2018 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
1271
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2018)
44.014 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-04-2018 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1270
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου 2018 - 2019
163.830 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 08-12-2021
1268
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κτιρίων (Πολυετής δράση)
104.157 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 08-12-2021
1267
Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας για ΚΕΠ
2.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 08-12-2021
1263
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2018 - 2019
93.249 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 08-12-2021 Οικον. ασθενείς
1262
Έγκριση τύπου οχημάτων ειδικού σκοπού (Πολυετής δράση)
42.086 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 08-12-2021
1260
Προμήθεια 2 διαιρούμενων κουβάδων δαγκάνων Bob Cat
4.340 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 08-12-2021
1259
Προμήθεια τραπεζιών επιτραπέζιας αντισφαίρισης
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 08-12-2021 Αθλούμενοι
1258
Προμήθεια παραβόλων - διπλοτύπων (2018)
300 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-04-2018 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1256
Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (2018)
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 08-12-2021
1255
Προμήθεια σπορείου και εξοπλισμού θερμοκηπίου για παραγωγή φυτών
9.734 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 08-12-2021
1252
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019
967.119 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 08-12-2021
1249
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (2018)
14.886 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 08-12-2021
1246
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος (2016)
2.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-12-2016 08-12-2021
1243
Προμήθεια βιβλίων και λοιπών βοηθημάτων
100 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 08-12-2021
1238
Προμήθεια παραβόλων - διπλοτύπων (2016)
1.651 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 08-12-2021
1231
Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση λειτουργιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και λοιπών τομέων λειτουργίας του Δήμου
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 04-07-2016 08-12-2021
1226
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και επίπλων γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας
7.564 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 08-12-2021
1225
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (Πολυετής δράση)
2.238 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 08-12-2021
1224
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 7
59.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 08-12-2021
1215
Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (2016)
17.992 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 16-11-2016 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1213
Έκτακτη προμήθεια φωτιστικών ιστών για την αντικατάσταση κατεστραμμένων (πολυετής δαπάνη)
20.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 08-12-2021
1212
Πολυθρόνα γραφείου
116 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 24-11-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1210
Προμήθεια Ρουχισμού Επαγγελματικής Χρήσης
92 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1209
Προμήθεια Ηλεκτρικής Επαγγελματικής Σκούπας
763 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1205
Προμήθεια Πολυκοπτικού
200 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1204
Προμήθεια επίπλων γραφείου
586 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1203
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
253 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1202
Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού (2015)
4 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2015 17-09-2015 08-12-2021
1201
Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου
350 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1199
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2018
41.669 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 08-12-2021
1196
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών
14.160 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 08-12-2021
1193
Εκτυπώσεις και αφίσες για τα πολιτιστικά αθλητικά τμήματα (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
320 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1187
Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό β΄εξάμηνο του 2015
552 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1186
Πετρελαίο Θέρμανσης Β΄Εξάμηνο του 2015
3.152 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-04-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1185
Προμήθεια Τροφίμων Β΄Εξάμηνο του 2015
9.537 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 03-04-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1183
Λοιπές Δαπάνες 2015
100 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 08-12-2021
1177
Προμήθεια γραφικής ύλης,φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης για το β΄Εξάμηνο του 2015
722 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
1167
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
5.000 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-01-2015 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1162
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (2015)
427 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 17-11-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1161
Προμήθεια Τροφίμων 2015
Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1160
Παροχές Ένδυσης στο Προσωπικό
448 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 07-02-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1158
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
250 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1155
Προμήθεια Άρτου 2014
2.930 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-02-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1152
Προμήθεια Τροφίμων 2014
11.461 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-02-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1148
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών ειδών σκευών μαγειρικής και τραπεζαρίας για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
15.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021 Μαθητές
1146
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του Ο.Α.Π.Π.Α.
10.734 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021
1145
Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων και μικροαντικειμένων
1.499 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021
1144
Προμήθεια υλικών εικαστικών εργαστηρίων του Ο.Α.Π.Π.Α.
2.064 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
1142
Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
25.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 11-12-2015 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1136
Έντυπα για τις δράσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας
4.898 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-02-2018 08-12-2021
1134
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (2018)
24.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 08-12-2021
1131
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών του νομικού προσώπου έτους 2015
4.615 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 08-12-2021
1127
Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
5.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 08-12-2021
1125
Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού/εξοπλισμού για τα προγράμματα άθλησης
10.154 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1121
Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης
9.828 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1117
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού των αθλητικών κέντρων
1.820 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1116
Προμήθεια σαρκοφάγων (Πολυετής δράση)
73.982 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 08-12-2021
1108
Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες χώρων του ΟΑΠΠΑ
4.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-07-2015 08-12-2021
1089
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2014)
15.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 26-11-2014 08-12-2021
1080
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων σχολικής χρονιάς 2015-16
24.745 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 08-12-2021 Μαθητές
1079
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
10.775 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 08-12-2021
1071
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, έτους 2014
4.282 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-11-2014 08-12-2021
1070
Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης έτους 2015 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων
500 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-11-2014 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1069
Προμήθεια εποπτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών μας Σταθμών
5.288 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 08-12-2021 Μαθητές
1068
Προμήθεια σκευών μαγειρείου για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών μας Σταθμών
2.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 08-12-2021 Μαθητές
1067
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
2.380 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 08-12-2021 Παιδιά
1066
Προμήθεια Τροφίμων για τη σίτιση των παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για το 2014-2015
25.331 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 27-10-2014 08-12-2021 Μαθητές
1065
Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων για κάλυψη εκδηλώσεων-εορτών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
2.872 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 09-12-2014 08-12-2021
1064
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
23.765 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 08-12-2021
1062
Προμήθεια Άρτου
2.795 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 12-12-2014 08-12-2021 Παιδιά
1061
Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2014
3.718 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 02-12-2014 08-12-2021 Μαθητές
1053
Προμήθεια αναλώσιμων αθλητικών ειδών για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης του Ο.Α.Π.Π.Α του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
3.147 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 21-11-2014 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1051
Προμήθεια Υλικού Μηχανογράφησης
1.201 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 21-11-2014 08-12-2021
1050
Προμήθεια Αναλώσιμου Αθλητικού Υλικού
4.949 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1024
Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και ειδών οδικής κυκλοφορίας (2016)
30.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-05-2016 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1023
Προμήθεια φαρμακείων και ιατρικού υλικού για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου (2016 - 2017)
12.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-11-2016 08-12-2021
1021
Προμήθεια κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης έτους 2016
120.863 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 08-12-2021
1019
Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα για τη συντήρηση των δημοτικών εγκαταστάσεων
24.502 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-10-2016 08-12-2021
1018
Μηχανολογικός εξοπλισμός πρασίνου και αναλώσιμα - ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου και πυρασφάλειας (2016)
53.945 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-05-2016 08-12-2021
1017
Προμήθεια ξύλινων πάγκων για πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους
34.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-05-2016 08-12-2021
1016
Προμήθεια συστημάτων φύλαξης δημοτικών κτιρίων
61.631 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-10-2016 08-12-2021
1015
Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας για τους υαλοπίνακες των σχολικών και των δημοτικών κτιρίων
45.401 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
1014
Προμήθεια μηχανικών πρεσσών απορριμμάτων
59.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-06-2016 08-12-2021
1013
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (2016)
13.005 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-05-2016 08-12-2021 Οδηγοί
1010
Προμήθεια θερμοψύκτη και συντήρηση θερμοψυκτών
794 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 08-12-2021
1009
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου έτους 2016
110.299 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 08-12-2021
1008
Λοιπά αναλώσιμα για τα συνεργεία αυτοκινήτων του Δήμου
20.107 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 08-12-2021
1007
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (2016 - 2017)
116.879 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 08-12-2021
1006
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου για το 2017
54.195 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 08-12-2021
1005
Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων
19.608 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 08-12-2021
980
Προμήθεια καλυμμάτων για οχήματα του Δήμου (2016)
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 08-12-2021
979
Προμήθεια λαμπτήρων οδικού φωτισμού και πλατειών
14.993 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 02-02-2016 08-12-2021
978
Προμήθεια μικρών υλικών και εργαλείων (2016)
41.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 08-12-2021
976
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για εκδηλώσεις και εορτές (2016)
707 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-10-2016 08-12-2021
973
Προμήθεια ηχομέτρου
3.187 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 31-05-2016 08-12-2021
972
Προμήθεια κοπτικών αναρροφητήρων – φυσητήρων
2.655 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 08-12-2021
966
Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων
17.360 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 20-10-2016 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
964
Προμήθεια εξοπλισμού για τα ΚΑΠΗ
3.969 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 08-12-2021 Ηλικιωμένοι
963
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (2016)
13.380 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 30-06-2016 08-12-2021
957
Καθαριστικά υλικά για καθαρισμό κάδων των μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων
988 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 31-10-2016 08-12-2021
955
Προμήθεια μη φωτεινής επιγραφής για το Κ.Ε.Π. Βουλιαγμένης
285 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-06-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
954
Ειδικός εξοπλισμός για το συνεργείο αυτοκινήτων του Δήμου
14.637 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 08-12-2021
948
Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τη σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
6.242 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-04-2017 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
941
Προμήθεια καθαριστικών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
429 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-07-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
938
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2016)
48.529 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-03-2016 08-12-2021
935
Γραφική ύλη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΠΠΑ (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
7.803 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 08-12-2021
927
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
926
Προμήθεια επίπλων γραφείου
14.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 08-12-2021
925
Προμήθεια λειοτεμαχιστή ή κλαδοτεμαχιστή
792 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-11-2015 08-12-2021
917
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2016
70.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-01-2016 08-12-2021 Οικον. ασθενείς
916
Αναλώσιμα και μικροαντικείμενα για τις ανάγκες του ΟΑΠΠΑ
1.586 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-06-2017 08-12-2021
913
Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού για πολιτική προστασία (οχημάτων και σταθμών)
9.325 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 08-12-2021
912
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 2ο Γυμνάσιο Βάρης
832 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
910
Τραπεζοκαθίσματα για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
4.925 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
906
Προμήθεια υλικού προστασίας κοινόχρηστων χώρων από grafiti (Πολυετής δράση)
38.690 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021
905
Προμήθεια υδατοδεξαμενών και σχετικών εξαρτημάτων τους
3.183 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 08-12-2021
904
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέρματος
12.506 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-04-2016 08-12-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
896
Προμήθεια αθλητικού υλικού και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 1ο Γυμνάσιο Βούλας
720 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
895
Αντικατάσταση κόρνων και μεγαφώνων στο 1ο Γενικό Λύκειο Βούλας
344 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
891
Αναλώσιμο αθλητικό υλικό και εξοπλισμός για τα προγράμματα άθλησης του ΟΑΠΠΑ (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
4.566 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Αθλούμενοι
890
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (2015)
71.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 01-12-2015 08-12-2021
888
Προμήθεια υλικού για τη βελτίωση της ανακύκλωσης
8.296 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 19-12-2016 08-12-2021
887
Προμήθεια συστημάτων συμπίεσης απορριμμάτων
214.019 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 08-12-2021
882
Διοργάνωση διασχολικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης μαθητών του Δήμου.
14.114 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-05-2017 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές
880
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών
13.322 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
879
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό και προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων, τροφίμων και κρεάτων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
12.472 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-03-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς, Πολύτεκνοι
878
Έντυπο υλικό για τις συνδιοργανώσεις, τις Αποκριάτικες και τις Πασχαλινές εκδηλώσεις του ΟΑΠΠΑ
5.435 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-06-2017 08-12-2021
874
Σχεδίαση ψηφιακής βάσης και δημιουργία των γεωχωρικών δεδομένων (χωροταξικών, πολεοδομικών δεδομένων, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών κλπ) των δημοτικών ενοτήτων Βάρης και Βουλιαγμένης και εισαγωγής τους στις web & mobile εφαρμογές της πλατφόρμας Geopolis του Δήμου
36.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-11-2015 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης, Δ.Ε. Βουλιαγμένης
873
Εξοπλισμός αναβάθμισης πάρκων και πλατειών 2015
57.582 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-11-2015 08-12-2021 ΑμεΑ, Γονείς, Ηλικιωμένοι, Παιδιά, Πεζοί
872
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, τηλεφωνικών συσκευών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων (2015)
19.626 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-11-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
871
Προμήθεια και τοποθέτηση επιστεγασμάτων και στοιχείων υφιστάμενων οστεοθυρίδων (2015)
7.806 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 25-11-2015 08-12-2021
865
Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου
2.188 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-11-2015 08-12-2021
859
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015 Β΄Εξάμηνο
14.892 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-08-2015 08-12-2021
855
Προμήθεια ειδών οδικής κυκλοφορίας έτους 2015
7.231 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-11-2015 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
852
Προμήθεια UPS
4.895 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 09-11-2015 08-12-2021
844
Προμήθεια θερμοκηπίου για παραγωγή φυτών
27.281 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 29-10-2015 08-12-2021
841
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Ανατολικής Αττικής στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
2.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-09-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
840
Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για το 2ο Γυμνάσιο Βάρης
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-09-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
839
Προμήθεια 2ης αθλητικής εμφάνισης των αθλητριών του 1ου Γενικού Λυκείου Βούλας
177 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Αθλούμενοι, Μαθητές
838
Προμήθεια καθαριστικών και χαρτικών προϊόντων για τα σχολεία
14.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021
837
Προμήθεια φαρμάκων για τα σχολεία του Δήμου
2.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Μαθητές
836
Προμήθεια αθλητικού υλικού για το 2ο Λύκειο Βούλας
268 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Αθλούμενοι, Μαθητές
834
Προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης
4.836 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-10-2016 08-12-2021
833
Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Βάρης
442 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
832
Προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο νοσηλευτικής για το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Ανατολικής Αττικής στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
745 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
831
Προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο ψυκτικής για το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Ανατολικής Αττικής στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
751 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
829
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Γενικό Λύκειο Βάρης
416 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-12-2016 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
827
Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη 2016 και 2017
14.663 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
824
Προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας 2015
8.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 20-10-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
823
Προμήθεια διακοσμητικών βρυσών σε κοινόχρηστους χώρους
9.779 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 26-10-2015 08-12-2021
822
Προμήθεια μηχανικών πρεσσών αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2015
56.531 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 20-10-2015 08-12-2021
821
Προμήθεια βιβλίων και λοιπών βοηθημάτων
500 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 20-10-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
817
Φωτοβολταϊκό σύστημα για οροφές σχολείων
46.376 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 08-12-2021
815
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (2015)
664 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 09-10-2015 08-12-2021
805
Προμήθεια Εξοπλισμού για τα ΚΑΠΗ
3.667 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 25-11-2015 08-12-2021 Ηλικιωμένοι
802
Προμήθεια, τοποθέτηση και φύλαξη ειδών φωτεινής διακόσμησης εορτών
14.301 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-09-2015 08-12-2021
794
Προμήθεια σαρώθρου πεζού χρήστη
9.985 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-09-2015 08-12-2021
787
Προμήθεια γευμάτων για Δικαστικούς Αντιπροσώπους και μέλη εφορευτικών επιτροπών, Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
3.591 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 03-09-2015 08-12-2021
784
Προμήθεια φαρμακείων και υλικών αυτών για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα (2015)
4.541 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-08-2015 08-12-2021
783
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2015)
4.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-08-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
782
Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης (2015)
212.175 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-08-2015 08-12-2021
778
Παραγωγή γλυπτών προς τοποθέτηση
40.278 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 03-09-2015 08-12-2021
777
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης (catering) 2015 Β΄ Τρίμηνο
47.605 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 08-12-2021 ΑμεΑ, Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
774
Προμήθεια αντλίας καυσίμων ανεφοδιασμού οχημάτων του Δήμου - σύστημα εισροών - εκροών
12.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 29-07-2015 08-12-2021
773
Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών
20.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 29-07-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
769
Προμήθεια Συστημάτων Φύλαξης Δημοτικών Κτηρίων
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 11-08-2015 08-12-2021
768
Προμήθεια προστατευτικών σχαρών για δενδροδοχούς πεζοδρομίων και μεταλλικών προστατευτικών περιβλημάτων των δεντρών
9.794 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 08-12-2021
765
Προμήθεια στολών για τη Δημοτική Αστυνομία (2015)
21.730 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
763
Προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας
38.407 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 05-08-2015 08-12-2021
757
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έτους 2015
571.863 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 26-03-2015 08-12-2021
754
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων σε παιδικές χαρές (2015)
27.817 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 24-07-2015 08-12-2021 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
737
Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαβίβασης και επεξεργασίας αιτημάτων και παραπόνων πολιτών
15.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021
736
Προμήθεια αντιμικροβιακού χαλκού για υγειονομική θωράκιση δημοτικών κτηρίων
36.035 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021
734
Προμήθεια Απορροφητήρα υγρής/ Ξηρής Αναρρόφησης (Ηλεκτρική Σκούπα)
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021
733
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου για το έτος 2015
67.548 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021
730
Προμήθεια μηχανήματος διαγραμμίσεων οδών
19.213 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 23-06-2015 08-12-2021 ΑμεΑ, Γονείς, Ηλικιωμένοι, Οδηγοί, Παιδιά, Πεζοί
729
Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων 2015
35.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 23-06-2015 08-12-2021 ΑμεΑ, Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οδηγοί, Παιδιά
728
Προμήθεια κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης και ανταλλακτικών αυτοκινήτων 2015
51.916 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 23-06-2015 08-12-2021
722
Προμήθεια ξύλινων πάγκων (2015)
8.825 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-06-2015 08-12-2021
715
Προμήθεια βιβλίων, έντυπων και σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και φυλλαδίων και αφισών (2015)
8.628 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-06-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
712
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2015)
28.516 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-06-2015 08-12-2021
706
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου (2015)
25.285 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021
691
Προμήθεια πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων του έτους 2015
50.890 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 27-02-2015 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
687
Προμήθεια Προγράμματος Λογισμικού
18.327 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 22-05-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
680
Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, Αθλητικά Κέντρα 2015
38.845 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 02-07-2015 08-12-2021 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
677
Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών και Οργάνων Γυμναστικής 2015
52.206 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 07-02-2015 08-12-2021 Αθλούμενοι, Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
674
Προμήθεια και συντήρηση μουσικών οργάνων για τη λειτουργία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου
4.772 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-05-2015 08-12-2021 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
669
Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό 2015
108.863 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
663
Προμήθεια μέσων προστασίας προσωπικού (2016)
92.061 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-11-2016 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
650
Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
1.237 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-04-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
646
Νέα παροχή ισχύος 25 KVA
1.018 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-03-2015 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας
645
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων (Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης) ειδών κυλικείου Κ.Α.Π.Η. και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015
36.073 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-03-2015 08-12-2021 ΑμεΑ, Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
643
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών, και αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα για το έτος 2015
33.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
642
Προμήθεια μικρών εργαλείων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το έτος 2015
17.797 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-04-2015 08-12-2021
617
Προμήθεια πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων (2016)
33.360 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
615
Λοιπά έξοδα
26.547 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 08-12-2021
613
Λοιπά έξοδα
342 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
612
Λοιπά έξοδα
3.763 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
611
Προμήθεια συνθετικού διακοσμητικού φράχτη
14.829 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 08-12-2021
601
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής
24.384 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 08-12-2021 Αθλούμενοι
596
Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2015)
45.674 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 26-03-2015 08-12-2021
595
Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2015
97.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-02-2015 08-12-2021
591
Προμήθεια αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για αντλιοστάσια του 2015
13.407 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 08-12-2021
588
Εξοπλισμός τηλεφωνίας VOIP (voice over ip) για τα έτη 2017 και 2018
4.669 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 08-12-2021
581
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
14.713 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
556
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων
8.804 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 16-03-2016 08-12-2021
547
Προμήθεια συρματοκιβωτίων για τα έτη 2017 και 2018
37.200 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 08-12-2021
544
Υλικά για τη συντήρηση και την αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων
70.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
543
Υλικά και εξοπλισμός παιδικών χαρών για την αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών και τη δημιουργία μιας νέας
1.391.739 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 08-12-2021 Γονείς, Παιδιά
540
Καθαριστικά υλικά για καθαρισμό κάδων των μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων
1.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-12-2017 08-12-2021
538
Προμήθεια φυσικού αερίου για οχήματα του Δήμου (Πολυετής δράση)
110.783 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 08-12-2021
533
Περιφράξεις σε παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους και αθλητικά κέντρα για τα έτη 2017 και 2018
53.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 03-08-2016 08-12-2021 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
532
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υπόγειας άρδευσης και αντλιοστασίων
96.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 19-12-2016 08-12-2021
530
Προμήθεια αναλωσίμων
897 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 08-12-2021
529
Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων και λοιπών στοιχείων κοιμητηρίων (2017)
24.403 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 08-12-2021
528
Προμήθειες αναλωσίμων
400 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 08-12-2021
525
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2017 - 2018)
45.668 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 19-12-2016 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
524
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για το 2016 και το 2017
101.128 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-06-2016 08-12-2021 Αθλούμενοι, Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
523
Ειδικός εξοπλισμός για το συνεργείο αυτοκινήτων του Δήμου
2.728 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
521
Ανταλλακτικά για το συνεργείο αυτοκινήτων του Δήμου
15.443 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-02-2017 08-12-2021
517
Προμήθεια σαρώθρων
19.344 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 13-07-2016 08-12-2021
512
Διαμόρφωση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Βούλας για τα έτη 2017 και 2018.
20.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-12-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
511
Διάφορα έξοδα για τις ανάγκες του Δήμου
140.411 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
506
Προμήθεια χημικού υλικού
4.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-12-2017 08-12-2021
503
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών (2014)
2.590 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 10-11-2014 08-12-2021 Αθλούμενοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
492
Προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού
446 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 05-10-2016 08-12-2021
483
Επιχορήγηση Παιδικών Σταθμών για Λειτουργικές Δαπάνες
314.430 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Υπ. Εσωτερικών 2015 19-01-2015 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
482
Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για Λειτουργικές Δαπάνες 2015
110.196 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Υπ. Εσωτερικών 2014 15-12-2014 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
478
Υλικά και ανταλλακτικά συντήρησης ενοικιαζόμενων ποδηλάτων (Πολυετής δράση)
15.872 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-12-2017 08-12-2021
475
Μηχανολογικός εξοπλισμός πρασίνου και αναλώσιμα - ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου και πυρασφάλειας (2017)
43.604 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 08-12-2021
473
Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης θερμικών καμερών για προστασία των δασικών εκτάσεων για τα έτη 2017 και 2018
23.312 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 08-12-2021
471
Εξοπλισμός τηλεφωνίας VOIP
19.219 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 30-11-2016 08-12-2021
469
Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου
36.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
468
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους για τα έτη 2017 και 2018
34.959 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-12-2017 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
465
Προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα (Πολυετής δράση)
41.649 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 19-12-2017 08-12-2021
461
Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κυβικών μέτρων
198.586 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
458
Προμήθεια σαρκοφάγων για το 2017
23.994 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
457
Προμήθεια στεφανιών για εκδηλώσεις και εορτές (2015)
561 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 04-03-2015 08-12-2021
450
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015
28.730 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 16-02-2015 08-12-2021
446
Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών Δ.Ε.Η. στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
8.857 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2015 28-01-2015 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης
438
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού 2014
13.477 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
429
Προμήθεια υδροφόρας
131.209 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 08-12-2021
425
Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έτους 2015
346.001 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 19-01-2015 08-12-2021
420
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης)
66.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2014 13-11-2014 08-12-2021 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
418
Προμήθεια παρασιτοκτόνων για αδέσποτα ζώα 2014 - 2015
19.585 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 26-11-2014 08-12-2021
415
Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για Λειτουργικές Δαπάνες από Τακτική Οικονομική Ενίσχυση
60.509 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2014 21-11-2014 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
406
Προμήθεια στεφάνων, ανθοσυνθέσεων και ειδών σημαιοστολισμού για εκδηλώσεις και εορτές
1.493 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
405
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα έτη 2017 και 2018
47.054 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
404
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών
59.078 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 19-12-2016 08-12-2021 Γονείς, Παιδιά
394
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου (2016 - 2017
23.195 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 08-12-2021
392
Προμήθεια 3 επιβατηγών οχημάτων για την Ελληνική Αστυνομία και για τις ανάγκες του Δήμου
54.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 08-12-2021
380
Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και εξαρτημάτων αντλιοστασίων για πυροπροστασία (Πολυετής δράση)
9.782 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-03-2017 08-12-2021
373
Προμήθεια μηχανικών πρεσσών απορριμμάτων για τα έτη 2017 και 2018
58.502 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-09-2017 08-12-2021
372
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2017 - 2018
82.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-03-2017 08-12-2021 Οικον. ασθενείς
371
Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή φυτικών υλικών
24.441 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 15-02-2017 08-12-2021
370
Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2016)
27.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-03-2016 08-12-2021
369
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2016)
20.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-10-2016 08-12-2021
367
Προμήθεια συστήματος αποκομιδής ελαίων από το οδόστρωμα
2.139 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-12-2016 08-12-2021
365
Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τα έτη 2017 και 2018
48.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-02-2017 08-12-2021
362
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου για το 2016
594.641 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-02-2016 08-12-2021
361
Προμήθεια έτοιμου φαγητού (catering)
23.064 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
360
Προμήθεια έντυπου υλικού, φυλλαδίων και αφισών (2016)
14.820 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-06-2016 08-12-2021
352
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων (2014 - 2015)
10.550 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2014 23-10-2014 08-12-2021
350
Προμήθεια Συστήματος Ελέγχου Παρουσίας Προσωπικού
8.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 23-10-2014 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
347
Προμήθεια φυσικού αερίου για οχήματα του Δήμου 2014-2015
29.173 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 14-11-2014 08-12-2021
345
Τέλη- Διόδια Αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2014 23-10-2014 08-12-2021
336
Προμήθεια φυτών, σπόρων και λοιπών υλικών πρασίνου και φυτωρίου
50.974 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 08-12-2021
335
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2017)
24.653 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 08-12-2021
334
Προμήθεια πολυκαρμπονικού υλικού για τα εξωτερικά στέγαστρα σε κτίρια ΚΑΠΗ και σε κτίρια του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018
14.222 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 15-11-2017 08-12-2021 Ηλικιωμένοι
325
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων υδροπαροχών
63 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021
316
Προμήθεια, τοποθέτηση και φύλαξη ειδών φωτεινής διακόσμησης εορτών
10.926 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 08-10-2014 08-12-2021
313
Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2014)
22.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 15-10-2014 08-12-2021
312
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου (2014)
114.553 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 08-10-2014 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
311
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
8.115 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 10-10-2014 08-12-2021
309
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης
59.578 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 08-10-2014 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
303
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών αυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου
23.956 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 02-10-2014 08-12-2021
262
Υλικά συντήρησης δαπέδων δημοτικών κοιμητηρίων για τα έτη 2017 και 2018
21.549 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-10-2017 08-12-2021
261
Προμήθεια φωτεινής επιγραφής για το δημοτικό κατάστημα της Βούλας για τα έτη 2017 και 2018
3.968 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-10-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βούλας
252
Προμήθεια υαλοπινάκων
10.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 08-12-2021
209
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου
137.696 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 08-12-2021
205
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018
210.314 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
202
Προμήθεια κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης και των ανταλλακτικών αυτών (2017 - 2018)
167.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 19-09-2017 08-12-2021
200
Πλαστικοί σάκοι για αποκομιδή φυτικών υλικών
1.824 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 08-12-2021
199
Προμήθεια πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων (2017)
58.197 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-09-2017 08-12-2021 Οδηγοί, Πεζοί
196
Εγκατάσταση θυρών και περιφράξεων στα δημοτικά κοιμητήρια
24.489 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 08-12-2021
195
Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείων αυτοκινήτων
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-09-2017 08-12-2021
182
Δημοσιεύσεις του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το 2017
89 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
180
Προμήθεια παραβόλων - διπλοτύπων (2017)
1.464 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-02-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
178
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης
484 € Σε εξέλιξη Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-08-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
177
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
350 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-08-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
176
Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού
171 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-08-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
162
Κάλυψη ποικίλων εκδηλώσεων και δράσεων του ΟΑΠΠΑ
2.232 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-06-2017 08-12-2021
161
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
1.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-06-2017 08-12-2021
160
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
1.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 08-12-2021
159
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
1.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 08-12-2021
158
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
661 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-06-2017 08-12-2021
157
Κάλυψη ποικίλων εκδηλώσεων και δράσεων του ΟΑΠΠΑ
4.557 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 08-06-2017 08-12-2021
156
Κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων από συνδιοργανώσεις του ΟΑΠΠΑ με άλλους φορείς
7.772 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 01-06-2017 08-12-2021
155
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου έτους 2017
109.454 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 08-12-2021
150
Αγορά οικοπέδου για δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου - Πολυχώρου, βιβλιοθήκης και συναφών χρήσεων
600.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές, Παιδιά
146
Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (2017)
19.673 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-06-2017 08-12-2021
145
Φυλλάδια παρουσίασης - προώθησης του Δήμου για εκδήλωση της ΚΕΔΕ
608 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 08-12-2021
142
Κάλυψη εκδηλώσεων τοπικών εορτών
1.946 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 08-12-2021
129
Λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου
39.432 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
127
Ενοικίαση στολών για σχολική θεατρική παράσταση
533 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 24-07-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
126
Αναπαραγωγή φωτοτυπικών σχεδίων
15.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 08-12-2021
119
Προμήθεια μικρών υλικών και εργαλείων
64.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-04-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
118
Προμήθεια οχήματος μεταφοράς βιοαποβλήτων
226.920 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 08-12-2021
114
Προμήθεια πάγκων και καθιστικών για τα έτη 2017 και 2018
35.419 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 08-12-2021
112
Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης
500 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
109
Προμήθεια εξοπλισμού για το ΚΔΑΠ (2017)
621 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
106
Προμήθεια στολών για τη διεξαγωγή διασχολικών πρωταθλημάτων
4.576 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 08-12-2021 Μαθητές
105
Παροχή ετοίμου γεύματος στα παιδιά του προγράμματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων
14.508 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-06-2017 08-12-2021 Μαθητές, Παιδιά
90
Προμήθεια γάλακτος
750 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
88
Προμήθεια τροφίμων
5.000 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
87
Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες αιθουσών του ΟΑΠΠΑ
1.680 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 08-12-2021 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
82
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων υδροπαροχών
543 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 08-12-2021
81
Προμήθεια εξοπλισμού για τα ΚΑΠΗ
14.906 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-07-2017 08-12-2021 Ηλικιωμένοι
80
Προμήθεια τροφίμων για τα αδέσποτα (Πολυετής δράση)
53.370 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 08-12-2021
71
Αναπαραγωγή φωτοτυπικών σχεδίων (2017 - 2018)
9.773 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 08-12-2021
70
Προμήθεια γραφικής ύλης και εκτυπώσεων (2017)
24.060 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 08-12-2021
67
Εκδόσεις και εκτυπώσεις για τις αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις του ΟΑΠΠΑ
18.147 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 08-12-2021
64
Προμήθεια και επισκευή εξαρτημάτων για τα κοιμητήρια
3.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 08-12-2021
63
Προμήθεια καλυμμάτων για οχήματα του Δήμου (Πολυετής δράση)
32.364 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 08-12-2021
58
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος για τα έτη 2017 και 2018
48.518 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-07-2017 08-12-2021
53
Προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδου σε αθλητικό χώρο σχολείου
48.633 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 01-06-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
49
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων για τα έτη 2017 και 2018
60.330 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 25-07-2017 08-12-2021
48
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου για τα έτη 2017 και 2018
784.928 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 08-12-2021
46
Προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης
6.914 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-07-2017 08-12-2021
38
Προμήθεια γάλακτος
400 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
35
Προμήθεια ειδών αρτοποιίας
2.681 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
33
Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
2.660 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
32
Προμήθεια αναλωσίμων και καυσίμων
2.499 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-05-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Οικον. ασθενείς
29
Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του κλειστού γηπέδου στη Μηλαδέζα Βάρης
1.159 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 08-12-2021 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
25
Προμήθεια μέσων προστασίας προσωπικού
4.077 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
24
Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικών κτιρίων
24.149 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 22-06-2017 08-12-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
12
Προμήθεια φανοστατών και ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2017 και 2018
148.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-05-2017 08-12-2021
11
Προμήθεια υλικών απόσμησης
19.813 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-05-2017 08-12-2021
10
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος (2017)
4.836 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 08-12-2021
9
Προμήθεια υλικών ενζύμων για το καθαρισμό δικτύου ακαθάρτων
4.972 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 08-12-2021
4
Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και ειδών οδικής κυκλοφορίας (2017)
70.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 08-12-2021 Πεζοί
2
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων
495 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-05-2017 08-12-2021
1
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (2017)
15.393 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 16-05-2017 08-12-2021