Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα
( Δράσεις: 1480 - Συνολικά: 145.931.036€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
2053
Προμήθεια συστήματος καταγραφής και ταυτοποίησης αποκομιδής κάδων
16.274 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 09-11-2022 06-12-2022
2044
Προμήθεια μηχανήματος έργου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
150.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2022 13-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2024
Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων και λοιπών εξαρτημάτων αυτών στα πλαίσια του προγράμματος LIFE 18 IPE/GR/000013
477.428 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 15-09-2022 06-12-2022
2009
Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου (2022)
576.312 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 07-06-2021 06-12-2022
1997
Προμήθεια αντλιών θερμότητας, φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού, ΑΠΕ και εξοπλισμού μέτρησης και καταγραφής
1.192.058 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-07-2022 06-12-2022
1925
Oλοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους
21.417.920 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 28-05-2021 06-12-2022
1660
Εργασίες δημοτικής οδοποιίας (2021 - 2024)
4.100.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 17-12-2021 06-12-2022
1656
Δημιουργία, διεύρυνση και αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και χώρων στάθμευση επί της Λ. Βασ. Παύλου και στις οδούς Ακτής και Ήλιου (Δ.Ε. Βούλας)
4.465.298 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 23-12-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1655
Έργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια του έργου Prodesa
342.273 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 28-12-2021 06-12-2022
1641
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (Συμφωνία πλαίσιο)
3.182.132 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-12-2021 06-12-2022
1640
Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων (2021 - 2023)
2.361.058 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 23-11-2021 06-12-2022
1635
Σύνδεση προσβάσιμων διαδρομών ΑμΕΑ
24.329 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 29-11-2021 06-12-2022 ΑμεΑ
1631
Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας
3.266.461 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 12-11-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1629
Βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών και της προσβασιμότητας δικτυού χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
673.610 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 06-12-2022 ΑμεΑ, Ηλικιωμένοι
1590
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους
1.703.330 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο «Αντώνης Τρίτσης», Ίδιοι πόροι 2021 28-05-2021 06-12-2022
1586
Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»
605.915 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-04-2021 06-12-2022
1579
Συντήρηση παιδικών χαρών (2021 - 2024)
3.380.672 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 15-06-2021 06-12-2022 Γονείς, Παιδιά
1574
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων του Δήμου (2021)
96.492 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 27-04-2021 06-12-2022 Αθλούμενοι
1563
Λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής δημοτικής συγκοινωνίας (2021-2022)
713.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-01-2021 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1553
Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση σχολικών κτιρίων του Δήμου
538.532 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2020 28-12-2020 06-12-2022 Μαθητές
1551
Ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
249.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 06-12-2022
1550
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
3.306.617 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 06-12-2022 ΑμεΑ, Μαθητές, Οδηγοί, Πεζοί
1546
Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου
680.264 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 27-11-2020 06-12-2022
1538
Προμήθεια ενός κινητού ελκυόμενου τροχοφόρου μηχανήματος τεμαχισμού βραδείας περιστροφής (mobileshredder) – Λειοτεμαχιστή
581.923 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-11-2020 06-12-2022
1525
Ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
104.321 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 06-12-2022
1524
Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων υπόγειων κάδων απορριμμάτων
216.070 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 17-07-2020 06-12-2022
1518
Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων
1.091.856 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Περιφέρεια Αττικής 2020 15-12-2020 06-12-2022
1513
Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων για την περιοχή Ασύρματος (Δ.Ε. Βάρης)
2.000.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1506
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2020)
3.571 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 06-12-2022
1501
Συντήρηση χώρων πρασίνου (2020 - 2021)
310.429 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 24-04-2020 06-12-2022
1494
Πιλοτική υπηρεσία ανάπτυξης συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων
24.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-08-2020 06-12-2022
1488
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2020)
39.350 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 06-12-2022
1485
Οργάνωση δράσεων υποστήριξης, ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης για τη διαλογή στη πηγή και χρήση ψηφιακών εφαρμογών
66.960 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-04-2020 06-12-2022
1482
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων του Δήμου (2020)
426.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 30-06-2020 06-12-2022 Αθλούμενοι
1464
Κατασκευές πεζοδρομίων (2019 - 2022)
1.192.087 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 24-12-2019 06-12-2022 Πεζοί
1463
Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων (2019 - 2021)
421.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 12-12-2019 06-12-2022 Μαθητές
1460
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης
354.448 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 06-12-2022
1447
Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δένδρων (2019 - 2021)
484.864 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 06-12-2022
1445
Υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών μέσω μηνυμάτων (sms)
2.108 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 14-11-2019 06-12-2022
1444
Λειτουργία εφαρμογής Δημοτικής Συγκοινωνίας (2019 - 2021)
223.617 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1436
Αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου (2019 - 2020)
340.394 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 29-07-2019 06-12-2022 Αθλούμενοι
1433
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2019)
15.104 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 06-12-2022
1421
Συντήρηση παιδικών χαρών (2019 - 2020)
320.357 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 16-04-2019 06-12-2022 Παιδιά
1408
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2019)
108.675 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-03-2019 06-12-2022
1389
Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
223.572 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 11-09-2018 06-12-2022
1385
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας
24.800 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
1380
Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβάθμισης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης (2018)
222.642 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2018 06-12-2018 06-12-2022
1378
Εργασίες συντηρήσεων του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου των παιδικών χαρών (2018)
24.718 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 06-12-2022 Παιδιά
1375
Διαμόρφωση περιμετρικού δαπέδου και δαπέδου στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης
24.681 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1373
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων της Πλατείας Θεάτρου (Δ.Ε. Βάρης)
83.611 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης Παιδιά, Πεζοί
1371
Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση πάρκων και πλατειών (2018)
23.926 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 06-12-2022 Παιδιά
1354
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ)
327.923 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 06-12-2022 Παιδιά
1349
Συντήρηση χώρων πρασίνου (2018 - 2019)
255.946 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 06-12-2018 06-12-2022
1348
Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και ειδών οδικής κυκλοφορίας (2018)
71.713 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-12-2018 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1344
Συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων σιντριβανιών (Πολυετής δράση)
79.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 06-12-2022
1337
Διοργάνωση συναυλιακών εκδηλώσεων κλασσικής μουσικής στα σχολεία του Δήμου
269.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 12-11-2018 06-12-2022 Μαθητές
1317
Προμήθεια κάδων, δοχείων κοινόχρηστων χώρων και σάκων (2018)
6.463 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-09-2018 06-12-2022
1315
Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου
580.950 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφέρεια Αττικής 2018 28-08-2018 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1314
Διαμόρφωση αυλείων χώρων των σχολικών μονάδων του Δήμου (Πολυετής δράση)
111.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 06-12-2022 Μαθητές
250
Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου
1.083.137 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Περιφέρεια Αττικής 2017 23-11-2017 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
170
Κατασκευή πεζοδρομίων για το έτος 2017
558.123 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 22-08-2017 06-12-2022 Πεζοί
117
Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας (2016).
2.018.360 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 06-12-2022
34
Ανάπλαση της Πλατείας Ζησιμοπούλου
173.746 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2016 19-12-2016 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
19
Προμήθεια συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων
220.789 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-03-2017 06-12-2022
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
2052
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης (2022)
1.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-11-2022 06-12-2022
2051
Διοργάνωση χορωδιακής συναυλίας αφιερώματος στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί»
2.635 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 09-11-2022 06-12-2022
2050
Αναπαραγωγή φωτοαντιγραφικών σχεδίων για το 2022
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 01-11-2022 06-12-2022
2049
Yπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών
11.978 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-10-2022 06-12-2022
2048
Διοργάνωση μουσικοθεατρικης παραστασης «Μητροπολιτης Χρυσόστομος Σμύρνης - μια ιστορια μεσα απο τις σταχτες» στις 5 Νοεμβρίου 2022
11.904 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 31-10-2022 06-12-2022
2047
Δράσεις ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και παραγωγή έντυπου υλικού
12.996 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2045
Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων (2022 - 2023)
6.500 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-10-2022 06-12-2022
2042
Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας (2022)
5.734 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2041
Συντήρηση αντλίας καυσίμου (2022)
29.834 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 06-12-2022
2039
Προμήθεια απορρυπαντικού καδοπλυντηρίου
9.932 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2038
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών (2022)
36.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2037
Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων (2022)
73.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2036
Καταχώρηση προωθητικών κειμένων σε περιοδικό για την περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 06-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2035
Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τα ΚΑΠΗ (2022)
15.829 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
2034
Προμήθεια υλικού για την ταυτοποίηση των παράγωγων ανακυκλώσιμων αποβλήτων - scalebot
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 06-12-2022
2033
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για τα έτη 2022 - 2023
54.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-10-2022 06-12-2022 Οικον. ασθενείς
2032
Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του έργου inperso
111.550 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 04-10-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2030
Υποστήριξη Δράσεων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων
73.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 16-09-2022 06-12-2022
2029
Υπηρεσίες υποστήριξης στην υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων του έργου inperso
37.196 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 04-10-2022 06-12-2022
2028
Διοργάνωση θεατρικής παράτασης «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης»
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 03-10-2022 06-12-2022
2027
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (2022)
54.809 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-05-2022 06-12-2022
2026
Συντηρηση & επισκευη οχηματων δημου βαρης βουλας βουλιαγμενησ
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 06-12-2022 06-12-2022
2025
Διοργάνωση μονοήμερων εκδρομών για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (2022)
59.892 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-09-2022 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
2023
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων & εργαλείων (2022)
59.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 06-12-2022
2022
Διοργανωση εκδήλωσης «Xterra Open Water Swimming Challenge 2022»
9.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 16-09-2022 06-12-2022 Αθλούμενοι
2021
Διοργάνωση 2nd FIBA 3x3 Basketball Challenge Greece’s Tour 2022
42.160 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 16-09-2022 06-12-2022
2019
Συντήρηση λειοτεμαχιστή (2022)
1.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 15-09-2022 06-12-2022
2018
Μίσθωση χημικών τουαλετων (2022)
59.785 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-09-2022 06-12-2022
2016
Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - πράξη εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης εντός του αναθεωρημένου Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Βάρης
1.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-09-2022 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
2015
Υπηρεσιες τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Δήμου (2022)
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-09-2022 06-12-2022
2014
Φυτοτεχνική ανάπλαση πλατειών, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων και ανάβαθμιση του αστικού εξοπλισμού αυτών
963.176 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-09-2022 06-12-2022
2013
Διοργάνωση τριήμερης εκδήλωσης στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης των εταίρων του έργου ladese
3.987 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 06-09-2022 06-12-2022
2012
Προμήθεια χάρτινων συσκευασιών για την εφαρμογή του προγραμμάτος «Διαλογή στην πηγή»
37.027 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-09-2022 06-12-2022
2011
Εκπαιδευτικές δράσεις για κυκλική οικονομία στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
13.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 31-08-2022 06-12-2022
2010
Προμήθεια αυτοκόλλητης σήμανσης στα οχήματα του Δήμου
36.907 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 30-08-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι, Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί
2008
Συντήρηση και επισκευή ασύρματης επικοινωνίας (2022)
7.450 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 05-07-2022 06-12-2022
2007
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (2022)
201.701 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια 2022 30-06-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
2006
Υπηρεσία περίθαλψης αδέσποτων ζώων (2022)
29.927 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-05-2022 06-12-2022
2005
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων δεξαμενών και πυροσβαστικών σταθμών (2022)
54.808 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-07-2022 06-12-2022
2003
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών (2022)
144.398 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-08-2022 06-12-2022
2001
Προμήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιων σημαντήρων (2022)
16.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 26-05-2022 06-12-2022
2000
Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - πράξη εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης εντός του αναθεωρημένου Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Βάρης
1.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 27-07-2022 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1998
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (επείγουσα για το 2022)
54.762 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 26-07-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1996
Υπηρεσία 24ωρης εναέριας επιτήρησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης
37.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 22-07-2022 06-12-2022
1995
Προμήθεια ειδών εορταστικού φωτεινού διάκοσμου 2022-2023
303.691 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 18-07-2022 06-12-2022
1994
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2022)
Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-07-2022 06-12-2022
1993
Προμήθεια τροφίμων για αδέσποτα ζώα (2022)
19.995 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-05-2022 06-12-2022
1991
Διοργάνωση τριήμερης εκδήλωσης για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό
47.772 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 01-07-2022 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1989
Έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου και έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών (2022)
10.135 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2022 10-05-2022 06-12-2022
1988
Συνδιοργάνωση με τους Φίλους Μοτοσυκλέτας Άργους Ορεστικού εκδήλωσης (συναυλίας)
3.032 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση 2022 27-06-2022 06-12-2022
1987
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2021-2022
25.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια 2022 25-02-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1986
Επισκευή & συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία σαρώθρων, πλυντηρίων κάδων, γερανών, καλαθοφόρων κ.λ.π. του Δήμου (επείγουσα για το 2022)
53.040 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 29-04-2022 06-12-2022
1982
Προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία IoT Δικτύου (Πολυετής Δαπάνη)
247.245 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2022 08-06-2022 06-12-2022
1980
Ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του Δήμου
1.003.160 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-07-2022 06-12-2022
1978
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση λογισμικών υπηρεσιών 2022 - 2023
341.528 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-07-2022 06-12-2022
1977
Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του έργου LADESE
48.479 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-07-2022 06-12-2022
1976
Συντήρηση δασικών δρόμων για πυροπροστασία (2022)
21.732 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 12-07-2022 06-12-2022
1975
Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων (2022)
21.303 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 28-06-2022 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1974
Υπηρεσίες ορκωτού εκτιμητή ακινήτων (2022)
19.929 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 06-12-2022
1973
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης επί υποθέσεων παραχωρήσεων της ΕΤΑΔ και συναφείς εργασίες
148.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 06-12-2022
1972
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (2022)
36.887 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 06-12-2022
1970
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2022 - 2023
337.870 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 30-06-2022 06-12-2022 Οικον. ασθενείς
1968
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων για τα έτη 2022-2023
34.385 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 27-06-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1967
Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και εξοπλισμού για τα έτη 2022-2023
69.475 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 27-06-2022 06-12-2022
1966
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος για αντιμετώπιση παγετού
13.407 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 27-06-2022 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1964
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων του Δήμου 2022
106.774 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 16-06-2022 06-12-2022
1963
Προμήθεια και εφαρμογή συστήματος έξυπνων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων (2022)
219.728 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 27-05-2022 06-12-2022
1962
Συντήρηση & καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2022
73.646 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 01-06-2022 06-12-2022
1960
Προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα (2022)
79.528 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 06-12-2022
1959
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση περιβάλλοντος Attica Green Expo
18.678 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 27-05-2022 06-12-2022
1958
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2022)
119.708 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 06-12-2022
1957
Επανατοποθέτηση, συντήρηση και απεγκατάσταση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (seatrac) (2022)
3.472 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 11-05-2022 06-12-2022 ΑμεΑ
1956
Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και αυτοκόλλητων για τις υπηρεσίες του Δήμου (2022)
74.187 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-05-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1955
Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών (2022)
36.741 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 23-05-2022 06-12-2022
1954
Μίσθωση αποδυτήριων παραλίας για την εξυπηρέτηση των λουόμενων (2022)
14.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-05-2022 06-12-2022
1953
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2022 και 2023
250.789 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-05-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι, Εθελοντές, Ηλικιωμένοι
1951
Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση και για δράσεις επικοινωνίας της πράξης «Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκατάσταση απε σε κτήρια του δήμου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ»
98.890 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 15-04-2022 06-12-2022
1950
Διοργάνωση διημερίδας δικτύου πόλεων Civitas
35.415 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 29-04-2022 06-12-2022
1949
Διοργάνωση συνάντησης εταίρων του έργου «Ορίζοντας 2020 – Plural»
6.070 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 29-04-2022 06-12-2022
1948
Υπηρεσία ηχητικών εγκαταστάσεων προς κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων (2022)
49.104 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 06-12-2022
1947
Επισκευή και διασκευή χώρων γραφείων και αποθήκευσης
148.800 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-01-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1946
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2022-2023)
463.282 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 18-04-2022 06-12-2022
1945
Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης για κυκλοφοριακές μελέτες σε περιοχές του Δήμου
61.628 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 06-04-2022 06-12-2022
1944
Μελέτη αντιστήριξης πρανών και αποστράγγισης υδατικών πιέσεων
74.276 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 04-04-2022 06-12-2022
1943
Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 2022-2023
59.980 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 06-04-2022 06-12-2022
1942
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου 2022
73.849 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 06-04-2022 06-12-2022
1941
Προμήθεια υλικών και παροχη υπηρεσιων για την αντιμετωπιση της επιδημιας κορωνοϊου (covid -19) (2022)
1.087 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-05-2022 06-12-2022
1940
Προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενου υλικού για την μείωση της παραγωγής απορριμμάτων (2022)
73.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 06-12-2022
1939
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντηρήσεις οδών (2022)
29.920 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 12-04-2022 06-12-2022
1938
Συντήρηση θερμοψυκτών (2022)
2.764 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 12-04-2022 06-12-2022
1937
Κατασκευή θερμομόνωσης σε δύο σχολικά κτήρια του Δήμου ΒΒΒ - 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βούλας (MIS 5075038)
151.280 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 06-12-2022 Μαθητές
1936
Προμήθεια φάρμακων για τα αδέσποτα ζώα (2022)
9.837 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-04-2022 06-12-2022
1935
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
47.864 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2022 30-03-2022 06-12-2022
1934
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου – φανοποιία και βαφή οχημάτων κάτω των 3,5τ (2022)
161.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 30-03-2022 06-12-2022
1933
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία, αξιολόγηση και υποστήριξη πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-03-2022 06-12-2022
1932
Διοργάνωσης παγκοσμίου πρωταθλήματος Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece (2022)
372.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 30-03-2022 06-12-2022 Αθλούμενοι
1930
Υπηρεσίες αποστολής ειδοποιήσεων (ταχυπληρωμών) για το 2022
58.517 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-03-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1929
Προμήθεια κτηνιατρικοί υλικού για την προστασία της δημοσίας υγείας (2022)
19.995 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 21-03-2022 06-12-2022
1928
Έλεγχος προηγουμένων χρήσεων και υποβολή τροποποιητικών δηώσεων φορολογίας εισοδήματος του Δήμου (2022)
37.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 24-03-2022 06-12-2022
1927
Μυοκτονία, απεντόμωση, απολύμανση χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (2022)
71.900 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-03-2021 06-12-2022
1923
Συντήρηση παιδικών χαρών (2022)
74.177 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1922
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για το έτος 2022
2.760 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 04-03-2022 06-12-2022
1921
Προμηθεια και τοποθετηση γλυπτου σε ελευθερη δημοτικη παραλια
62.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-03-2022 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1919
Συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Verde Tec (2022)
14.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 11-03-2022 06-12-2022
1917
Προμήθεια στεφάνων για εκδηλώσεις και εορτές (2022)
9.672 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 04-03-2022 06-12-2022
1915
Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών πινακίδων (2022)
74.382 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-03-2022 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί
1913
Πλύσιμο οχημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2022
73.135 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 06-12-2022
1911
Εφοδιασμός ΣΜΑ με πόσιμο νερό
5.548 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-02-2022 06-12-2022
1909
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, φαξ (2022 - 2023)
15.996 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-02-2022 06-12-2022
1907
Προμηθεία λοιπών αναλώσιμων υλικών αυτ/των καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Μαρκούτσια) 2022
39.688 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-02-2022 06-12-2022
1905
Προμήθεια τόνερ μελανιών και αναλώσιμων για φωτοαντίγραφικα εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα (2022)
59.928 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 15-02-2022 06-12-2022
1903
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου (2022)
74.369 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 31-01-2022 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1901
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπίσμου ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων
2.406.096 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Horizon 2020 2021 27-12-2021 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1661
Δράσεις επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού για συμμετοχή στην απογραφή πληθυσμού
2.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 17-12-2021 06-12-2022
1659
Προμήθεια γάλακτος για εργατοτεχνικό προσωπικό 2021-2022 (επείγουσα)
32.067 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 17-12-2021 06-12-2022
1658
Λογιστικές υπηρεσίες για έλεγχο προηγούμενων χρήσεων και υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
37.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 10-12-2021 06-12-2022
1657
Υπηρεσίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα
36.988 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 19-11-2021 06-12-2022
1654
Υπηρεσία σύμβουλου σχεδιασμού για θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης παραλιακού μετώπου
73.904 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-12-2021 06-12-2022
1653
Μελέτη διαμόρφωσης εκβολής αγωγού ομβρίων Κ1 Βουλιαγμένης
35.216 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 28-12-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1652
Επισκευή και διασκευή χώρων γραφείων και αποθηκών σε εγκαταστάσεις του Δήμου
216.393 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 24-12-2021 06-12-2022
1651
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής και παρακολούθησης δικαστικών προσφυγών
104.643 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-12-2021 06-12-2022
1650
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία πιλοτικής Δημοτικής εφαρμογής κινητών συσκευών και διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου
36.834 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-12-2021 06-12-2022
1649
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2022
109.058 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 22-12-2021 06-12-2022
1648
Μηχανολογικός εξοπλισμός πρασίνου και αναλώσιμα - ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου και πυρασφάλειας (2021)
139.872 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 22-12-2021 06-12-2022
1647
Υπηρεσία διαλειτουργικότητας των συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων απορριμμάτων
44.901 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 22-12-2021 06-12-2022
1646
Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2021
23.525 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 20-12-2021 06-12-2022 Γονείς, Μαθητές
1645
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και ελέγχου συστήματος αποθήκης
37.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 17-12-2021 06-12-2022
1644
Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το 2021 - 2022
111.504 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 10-12-2021 06-12-2022
1643
Προμήθεια ευφυών συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων
25.789 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 02-12-2021 06-12-2022
1642
Επανέγκριση - αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Λαθούριζα ΔΕ Βάρης και επέκταση πολεοδομικής μελέτης στα όρια της ανάρτησης των δασικών χαρτών
33.006 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 19-11-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1639
Υπηρεσίες ελέγχου και καθαρισμού των υδρορροών - σκεπών - ταρατσών των σχολείων και των καναλιών συλλογής ομβρίων υδάτων
9.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 19-11-2021 06-12-2022
1638
Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας (2021)
67.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-11-2021 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1637
Δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων με τις θεσμοθετημένες Ρυμοτομικές και Οικοδομικές γραμμές
37.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 16-11-2021 06-12-2022
1636
Διοργάνωση εκδήλωσης για τα Εισόδια της Θεοτόκου (21/11/2021)
1.607 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 06-12-2022
1634
Αναβιβασμός φρεατίων και τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και κοινόχρηστων χώρων
24.259 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 29-11-2021 06-12-2022
1633
Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο QR Codes για τον έλεγχο πιστοποιητικών Covid
3.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια 2021 11-11-2021 06-12-2022
1632
Προμήθεια & εφαρμογή συστήματος έξυπνων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων
4.193.402 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 03-11-2021 06-12-2022
1630
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου έτους 2021
761 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-07-2021 06-12-2022
1628
Συντήρηση του υβριδικού χλοοτάπητα του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης (2021 - 2023)
400.910 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 10-11-2021 06-12-2022
1627
Επισκευές και συντηρήσεις πολιτιστικών κέντρων (2021 - 2022)
55.848 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 08-11-2021 06-12-2022
1626
Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων (2021)
36.844 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 01-11-2021 06-12-2022
1625
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (επείγουσα για το 2021)
236.227 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 13-10-2021 06-12-2022
1624
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων
21.958 € 2021 09-09-2021 06-12-2022
1623
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον καθαρισμό χερσαίας ζώνης λιμένα Βάρκιζας.
6.809 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-09-2021 06-12-2022
1622
Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων για τα δημοτικά κτίρια
143.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 27-09-2021 06-12-2022 ΑμεΑ
1621
Προμήθεια λογισμικού για το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο πετάω»
8.432 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-10-2021 06-12-2022
1620
Προμήθεια ειδικών μέσων προστασίας για το προσωπικό του Δήμου
2.991 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2021 17-09-2021 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1619
Δράσεις διάδοσης προγράμματος LIFE -IP CEI GRECCE
8.794 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2021 15-09-2021 06-12-2022
1618
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου
60.760 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 06-08-2021 06-12-2022
1617
Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης πολεοδομικών χαρτών
8.680 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2021 16-09-2021 06-12-2022
1616
Δημιουργία Νέας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) με παροχή διαδραστικών δημοτικών υπηρεσιών
14.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 06-12-2022
1615
Φωτοβολταϊκό σύστημα για οροφές σχολείων
50.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 06-12-2022
1613
Υπηρεσίες ορκωτού εκτιμητή ακινήτων
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 06-12-2022
1612
Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών
14.998 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 06-12-2022
1611
Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου
38.531 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1610
Σχεδιασμός ενημερωτικών δράσεων για την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-10-2017 06-12-2022
1609
Εργασίες κλαδέματος και κοπής δέντρων
99.944 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-09-2017 06-12-2022
1608
Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό του 2017
10.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-09-2017 06-12-2022
1607
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια
675 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1606
Επείγουσα συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου
46.519 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2021 28-09-2021 06-12-2022
1605
Προμήθεια κτηνιατρικών αναλώσιμων (2021).
1.500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 26-05-2021 06-12-2022
1604
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2021 - 2022)
74.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-08-2021 06-12-2022
1603
Συντήρηση γεννήτριας, συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας και εξοπλισμού για το Δημοτικό Κατάστημα Βάρης
11.749 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 20-07-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1602
Υπηρεσίες υποστήριξης για τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών
14.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 13-07-2021 06-12-2022
1601
Διοργάνωση εκδήλωσης για το 23ο Συμπόσιο της Σύμης
3.100 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 12-07-2021 06-12-2022
1600
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών (2021)
128.704 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 02-08-2021 06-12-2022
1599
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2021-2023)
227.097 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 29-07-2021 06-12-2022
1598
Πιστοποίηση παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων (2021)
11.117 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-07-2021 06-12-2022 Αθλούμενοι, Παιδιά
1597
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2021
18.030 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-07-2021 06-12-2022
1596
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2021)
185.663 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 22-02-2021 06-12-2022
1595
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών (2021)
36.549 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 06-12-2022
1593
Υπηρεσίες ανάλυσης και προσδιορισμού των βέλτιστων σημείων τοποθέτησης εξοπλισμού συγκέντρωσης δεδομένων για το δίκτυο επικοινωνίας συσκευών
16.685 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 06-07-2021 06-12-2022
1592
Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΠΠΑ Δήμου ΒΒΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017
82.565 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 28-12-2020 06-12-2022 Παιδιά
1591
Μεταφορά και μεταφύτευση υπεραιονόβιων ελαιόδεντρων
14.508 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 05-05-2021 06-12-2022
1589
Υπηρεσίες υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου «Ορίζοντας 2020 – Plural»
7.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2021 28-04-2021 06-12-2022
1588
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2021 - 2022
171.093 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-02-2021 06-12-2022 Οικον. ασθενείς
1587
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (επείγουσα για το 2021)
89.982 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 06-12-2022
1585
Σύνταξη και επικαιροποίηση τεχνικών εκθέσεων για το Ο.Τ. 103 Μεγάλου Καβουρίου, για το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης και της περιοχής πλατείας Αίγλης
17.841 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 20-05-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1584
Διοργάνωση ανοικτής συναυλίας κλασσικής μουσικής στην «Πλατεία των Νυμφών» στη Βουλιαγμένη στις 9 Ιουλίου 2021
11.346 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 06-12-2022
1583
Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων
3.100 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 06-05-2021 06-12-2022
1582
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου
37.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 22-06-2021 06-12-2022
1581
Συνδρομητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα «CIVINET CY-EL»
6.200 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 02-06-2021 06-12-2022
1580
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης και ανταλλακτικών τους (2021)
73.818 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 15-06-2021 06-12-2022
1578
Προμήθεια σύγχρονων ορθοφωτογραφιών για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 28-06-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1577
Διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης και στολισμός του Δήμου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
24.785 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 15-04-2021 06-12-2022
1576
Προμήθεια μηχανικών πρεσσών απορριμμάτων (2021)
37.175 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 14-06-2021 06-12-2022
1575
Προμήθεια φωτεινής πινακίδας στην είσοδο της Πλατείας Νυμφών στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης
4.340 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 19-05-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1573
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (επείγουσα για το 2021)
78.206 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 17-06-2021 06-12-2022
1572
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την σύσταση και λειτουργιά Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ
12.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-06-2021 06-12-2022
1571
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την Πλατεία Νυμφών (Δ.Ε. Βουλιαγμένης)
23.819 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-05-2021 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1570
Διαχείριση υπολειμμάτων Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
40.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-02-2021 06-12-2022
1569
Καταγραφή σημείων με συγκέντρωση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων σε πραγματικό χρόνο
6.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 07-04-2021 06-12-2022
1568
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2021 - 2022)
22.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-03-2021 06-12-2022
1567
Προμήθεια εξοπλισμού για το Πράσινο σημείο
13.473 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-05-2021 06-12-2022
1566
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (2021)
24.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 09-04-2021 06-12-2022
1565
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (2021 - 2025)
3.754.406 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 10-02-2021 06-12-2022
1564
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (2021)
364.539 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-06-2017 06-12-2022
1562
Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών στερεών αποβλήτων
74.187 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-11-2020 06-12-2022
1561
Δημοσιεύσεις για το έτος 2021
22.041 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 08-01-2021 06-12-2022
1560
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2021)
190 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 05-02-2021 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1559
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας για το Αλιευτικό Καταφύγιο Βάρκιζας
5.581 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2020 29-12-2020 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1558
Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πολεοδομικές μελέτες
23.426 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-02-2020 06-12-2022
1557
Εγγραφή εδαφοβελτιωτικών Vita Green & Vita Green Plus στο Eco Label
9.743 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-12-2020 06-12-2022
1556
Προμήθεια υλικών για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.397 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022 Αθλούμενοι
1555
Ενημέρωση - επέκταση της ηλεκτρονικής διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των δράσεων του Δήμου
21.700 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022
1554
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών (2020)
24.645 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-12-2020 06-12-2022
1552
Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα του Δήμου (2020)
24.701 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022 Αθλούμενοι
1549
Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας επιφάνειας λυόμενου τύπου για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
53.833 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 06-12-2022
1547
Μίσθωση κομποστοποιητή ταχείας απόδοσης
24.780 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-11-2020 06-12-2022
1545
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου Ευφυούς Πόλης του δήμου
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022
1544
Δημιουργία ευρυζωνικής σύνδεσης για χρήση τηλεκπαίδευσης, λόγω της πανδημίας (COVID - 19)
650 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 06-12-2022 Μαθητές
1543
Ανάπτυξη WEB ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του δήμου
17.236 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 06-12-2022
1542
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2020 - 2021)
193.834 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-12-2020 06-12-2022
1541
Υποστήριξη στη διαχείριση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου
6.051 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 07-12-2020 06-12-2022
1540
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2020
263.748 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-11-2020 06-12-2022
1539
Υπηρεσία ψηφιοποίησης του αρχείου του Δήμου
145.452 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-12-2020 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1537
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας
4.464 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-10-2020 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1536
Προμήθεια 2 συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων απορριμμάτων
72.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-11-2020 06-12-2022
1535
Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων
24.118 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 06-10-2020 06-12-2022
1534
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021
32.983 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 06-12-2022
1533
Λειτουργία διαδημοτικής τηλεόρασης για την κάλυψη δημοτικών δράσεων (2020)
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-08-2020 06-12-2022
1532
Μηχανολογικός εξοπλισμός πρασίνου και αναλώσιμα - ανταλλακτικά μηχανημάτων πρασίνου και πυρασφάλειας (2020)
46.258 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 06-12-2022
1531
Προμήθεια υλικού για την ταυτοποίηση παραγώγων απόβλητων - κερδίζω όσο διαλέγω (κοδ) benefit as you save (bas)
24.788 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 06-10-2020 06-12-2022
1530
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2020 - 2021)
74.016 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 14-09-2020 06-12-2022
1529
Προετοιμασία & υποβολή φακέλων αιτήσεων χρηματοδότησης προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
14.895 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 08-12-2020 06-12-2022
1528
Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου για ταφή σωρών με λοιμώδη νοσήματα (COVID-19)
72.412 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 06-12-2022
1527
Προμήθεια εύκαμπτων στηλίσκων - οριοδεικτών για τα πεζοδρόμια του Δήμου
73.822 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 06-12-2022 Οδηγοί, Πεζοί
1526
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κλειστού κυκλώματος οθονών
17.161 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-03-2020 06-12-2022
1523
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2021
71.978 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 06-12-2022
1522
Εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για την άμεση εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας
24.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 06-07-2020 06-12-2022
1521
Απομακρυσμένη διαχείριση και εκφόρτωση δεδομένων ταχογράφων οχημάτων
24.645 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 06-12-2022
1520
Εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
37.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2020 21-12-2020 06-12-2022
1519
Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την υποβολή πρότασης πράξης για το πρόγραμμα «Gr-Energy»
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 19-11-2020 06-12-2022
1517
Προμήθεια εξοπλισμού για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
163.667 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-12-2020 06-12-2022
1516
Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σε κτίρια του Δήμου (Πολυετής δράση)
11.024 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 03-07-2020 06-12-2022
1515
Αποστολή αναμνηστικών για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης στα ΑΕΙ για το έτος 2020
2.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-12-2020 06-12-2022 Μαθητές
1514
Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τα σχολεία του Δήμου (2020)
195.776 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 28-12-2020 06-12-2022
1512
Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών πινακίδων (2020)
23.493 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 06-12-2022
1511
Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικά κτίρια (2020)
24.654 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 29-09-2020 06-12-2022
1510
Περίφραξη για την οριοθέτηση των Δημοτικών χώρων
10.833 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 06-12-2022
1509
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών (2020)
24.565 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2020 02-12-2020 06-12-2022
1508
Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2020)
4.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-07-2020 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1507
Υπηρεσία επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου
24.698 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-07-2020 06-12-2022
1505
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προγράμματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου
24.778 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 06-12-2022
1504
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου 2020 - 2021
132.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 26-05-2020 06-12-2022
1503
Ενημερωτική εκδήλωση για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής
6.696 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 10-06-2020 06-12-2022 Αθλούμενοι
1502
Συντήρηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (seatrac) (Πολυετής δράση)
6.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 22-05-2020 06-12-2022 ΑμεΑ
1500
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου (Πολυετής δράση)
208.533 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 22-04-2020 06-12-2022
1499
Προμήθεια και καύση πυροτεχνημάτων για εορταστικές εκδηλώσεις (Πολυετής δράση)
34.655 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 06-12-2022
1498
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών (2020)
24.648 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 06-12-2022
1497
Εκπαιδευτικές δράσεις για κυκλική οικονομία
14.799 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 20-10-2020 06-12-2022 Άνεργοι, Ιδιωτ. υπάλληλοι
1496
Συντήρηση & λειτουργία συστήματος τηλεματικής για την δημοτική συγκοινωνία (Πολυετής δράση)
1.922 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-10-2020 06-12-2022
1495
Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση των παραλιών του Δήμου
24.790 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 06-12-2022
1493
Υπηρεσίες γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) στην Π.Ε. Εξοχής της Δ.Ε. Βούλας
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-11-2020 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1492
Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας (2020)
52.534 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-06-2020 06-12-2022
1491
Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το 2020
7.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 22-06-2020 06-12-2022
1490
Προμήθεια σωληνώσεων θέρμανσης προς αντικατάσταση στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας
49.322 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-06-2020 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές
1489
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2020-2021)
1.051.738 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-04-2020 06-12-2022
1487
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2020)
24.058 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 26-10-2020 06-12-2022
1486
Προμήθεια εξοπλισμού βιντεοπροβολής του Δημοτικού Συμβουλίου
7.886 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-03-2020 06-12-2022
1484
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμο
175.157 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 24-04-2020 06-12-2022 ΑμεΑ, Μαθητές
1483
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού (2020)
152.557 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-03-2020 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1481
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020
837 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-03-2020 06-12-2022
1480
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2020)
23.560 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-09-2020 06-12-2022
1479
Συντήρηση και επισκευή βλαβών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Βάρης
5.313 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 21-04-2020 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1478
Γεωγραφική αποτύπωση κάδων απορριμμάτων
24.738 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-04-2020 06-12-2022
1477
Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Κορωνοϊού Covid-19
187.279 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 06-12-2022
1476
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεματικής διαφόρων οχημάτων του Δήμου (Πολυετής δράση)
98.943 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 06-03-2020 06-12-2022
1475
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2020)
1.285 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 24-01-2020 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1474
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2020
68.962 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-02-2020 06-12-2022 Οικον. ασθενείς
1473
Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τα ΚΑΠΗ (2020)
7.956 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 24-02-2020 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1472
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2020 (επείγουσα)
156.141 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 06-12-2022
1471
Πιστοποίηση παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων (2020)
24.701 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 06-12-2022 Αθλούμενοι, Παιδιά
1470
Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών (2019)
32.510 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 13-12-2019 06-12-2022 Παιδιά
1469
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων (2020 - 2021)
58.786 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-05-2020 06-12-2022
1468
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2020
18.340 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-02-2020 06-12-2022
1467
Δημοσιεύσεις για το έτος 2020
32.488 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 21-01-2020 06-12-2022
1466
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου (2020)
278.567 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-04-2020 06-12-2022
1465
Δημοτική οδοποιία (2019 - 2022)
2.086.418 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 24-12-2019 06-12-2022 Οδηγοί, Πεζοί
1462
Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης κατά την εθιμοτυπική πανήγυρη της 21ης Νοεμβρίου 2019, θρησκευτική εορτή των Εισόδιων της Θεοτόκου στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης
1.299 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-11-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1461
Προμήθεια έξυπνων infokiosk καθιστικών πάγκων
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 06-12-2022
1459
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2020
72.168 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 06-12-2022
1458
Υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης του αρχείου του Δήμου (Πολυετής δράση)
48.211 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 13-12-2019 06-12-2022
1457
Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης
9.872 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022
1456
Συλλογή στοιχείων για τα τοπικά δίκτυα ύδρευσης για τη Δ.Ε. Βάρης
24.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1455
Συλλογή στοιχείων τεχνικής ανάλυσης του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας
9.114 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-12-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1454
Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των μαθητών και τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικης συναυλίας
24.545 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022 Γονείς, Μαθητές
1453
Υπηρεσίες υποστήριξης για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών (2019)
19.307 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1452
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2019)
69.929 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 04-12-2019 06-12-2022
1451
Προετοιμασία & υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για δράση διαχείρισης βιοαποβλήτων - ΥΜΕΠΕΡΑΑ
15.233 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022
1450
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2019)
53.697 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-09-2019 06-12-2022
1449
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών (Πολυετής δράση)
57.558 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 06-12-2022
1448
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (2020)
220.519 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-02-2020 06-12-2022
1446
Προμήθεια μέσων προστασίας προσωπικού (2019)
13.611 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 13-11-2019 06-12-2022
1443
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (2019)
9.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-10-2019 06-12-2022
1442
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2019 - 2020)
69.201 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-09-2019 06-12-2022
1441
Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για το αμαξοστάσιο του Δήμου (2019)
2.718 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-11-2019 06-12-2022
1440
Προμήθεια ξύλινων διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων
98.379 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-09-2019 06-12-2022
1439
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης (Πολυετής δράση)
23.103 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 28-08-2019 06-12-2022
1438
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2019)
23.410 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 05-08-2019 06-12-2022
1437
Συντήρηση του υβριδικού χλοοτάπητα του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης (2019 - 2020)
114.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 01-08-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1435
Προμήθεια βιβλίων, έντυπων και σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και φυλλαδίων και αφισών (Πολυετής δράση)
24.670 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-07-2019 06-12-2022
1434
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2019 και 2020
118.313 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-07-2019 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
1432
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος άρδευσης και αντλιοστασίων
242.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 01-08-2019 06-12-2022
1431
Συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων (Πολυετής δράση)
1.959 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 01-08-2019 06-12-2022
1430
Προμήθεια μικρών υλικών και εργαλείων (2019)
58.182 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 06-12-2022
1429
Επισκευές και συντηρήσεις πολιτιστικών κέντρων (2019 - 2020)
87.211 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 06-12-2022
1428
Υλικά αυτοκινήτων και ηλεκτροφωτισμού (Πολυετής δράση)
44.603 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 28-05-2019 06-12-2022
1427
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό και διαχωρισμό περιοχών για δόμηση πέριξ του Ρέματος Κόρμπι
11.606 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 04-06-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1426
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποστρώματος του Δυτικού Γηπέδου Αντισφαίρισης
18.926 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 06-12-2022 Αθλούμενοι
1425
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου (2019-2020)
1.040.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 06-12-2022
1424
Αποκατάσταση και άρση ακινητοποίησης οχημάτων (2019)
14.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-05-2019 06-12-2022
1423
Προμήθεια υλικών συντήρησης για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για τους servers του Δήμου
4.665 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 07-05-2019 06-12-2022
1422
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (Πολυετής δράση)
33.108 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 06-12-2022
1420
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-11-2019 06-12-2022
1419
Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος μεταξύ των οδών Μουτούση - Άττιδος - Δήμητρας στη Δ.Ε. Βάρης
24.551 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 06-12-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1418
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (Πολυετής δράση)
76.765 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-03-2019 06-12-2022
1417
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων (Πολυετής δράση)
46.614 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-03-2019 06-12-2022
1416
Αποκατάσταση ζημιών στο Δημαρχείο λόγω κακοκαιρίας
24.474 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1415
Προμήθεια ομπρελών ηλίου για την ανάδειξη των παραλιών του Δήμου (2019)
14.899 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-03-2019 06-12-2022 Αθλούμενοι
1414
Διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης ως επίτιμου Δημότη της Ελένης - Γλυκατζή Αρβελέρ
347 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 13-03-2019 06-12-2022
1413
Δημιουργία προγράμματος εργαστηρίων με στόχο την υποστήριξη της τοπικής & νεανικής επιχειρηματικότητας
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-03-2019 06-12-2022 Άνεργοι, Ιδιωτ. υπάλληλοι
1412
Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για τα απορριμματοφόρα του Δήμου
94.246 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-03-2019 06-12-2022
1411
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (Πολυετής δράση)
42.024 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 13-05-2019 06-12-2022
1410
Διοργάνωση μονοήμερων εκδρομών για τα ΚΑΠΗ (2019)
23.907 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1409
Προμήθεια συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων σε απορριμματοφόρα
29.214 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-07-2019 06-12-2022
1407
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2019
18.315 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-03-2019 06-12-2022
1406
Μίσθωση ειδικού οχήματος για τις ανάγκες λειτουργίας του Πράσινου Σημείου
24.726 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 14-05-2019 06-12-2022
1405
Διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικής σταδιοδρομίας του Κέντρου Κοινότητας
495 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 06-12-2022 Άνεργοι, Ιδιωτ. υπάλληλοι
1404
Εργασίες συντηρήσεων του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου των παιδικών χαρών (2019)
9.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 13-03-2019 06-12-2022 Παιδιά
1403
Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του έργου Horizon 2020 Ιnnowee
24.721 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 20-02-2019 06-12-2022
1402
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 2018-2019-2020
140.641 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 02-08-2019 06-12-2022
1401
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2019 (επείγουσα)
165.609 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 06-12-2022
1400
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου (2019)
144.367 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-03-2019 06-12-2022
1399
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2019
10.423 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-12-2018 06-12-2022
1397
Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών (2018 - 2019)
71.485 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-10-2018 06-12-2022
1396
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2019)
21.574 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 16-09-2019 06-12-2022
1395
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2019)
2.472 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-02-2019 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1394
Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τα ΚΑΠΗ (2019)
23.718 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 18-02-2019 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1393
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Πολυετής δράση)
47.326 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-02-2019 06-12-2022
1392
Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Πολυετής δράση)
3.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-02-2019 06-12-2022
1391
Δημοσιεύσεις για το έτος 2019
22.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-02-2019 06-12-2022
1390
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2019
22.964 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 06-02-2019 06-12-2022
1388
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ογκωδών επί του οχήματος (2018)
24.490 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 06-12-2022
1387
Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας (Πολυετής δράση)
49.052 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1386
Προμήθεια προκατασκευασμένων καθιστικών από μπετόν και ξύλινων πάγκων (2018 - 2019)
72.048 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 06-12-2022
1384
Λειτουργία εφαρμογής Δημοτικής Συγκοινωνίας (2018 - 2020)
246.710 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-10-2018 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1383
Προώθηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών τροποποιήσεων και επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας
23.426 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1382
Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφώνων και ηλεκτρολογική / ηλεκτρονική αναβάθμιση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου
11.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 06-12-2022
1381
Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το 2018
11.577 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 06-12-2022
1379
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων (Πολυετής δράση)
24.938 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 06-12-2022
1377
Απομάκρυνση, επισκευή, επανατοποθέτηση και φύλαξη ομπρελών παραλίας (Πολυετής δράση)
55.039 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 06-12-2022
1376
Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας για τους υαλοπίνακες καθώς και αντικατάσταση φωτιστικών των σχολικών κτιρίων του Δήμου (Φιλόδημος ΙΙ)
143.291 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1372
Προμήθεια αθλητικού υλικού για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης (2018)
9.449 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1370
Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών Α Λυκείου των σχολείων του Δήμου (Πολυετής δράση)
71.796 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 06-12-2022 Μαθητές
1369
Καταγραφή των ελλείψεων σε θέματα πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων του Δήμου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018
24.645 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 06-12-2022 Μαθητές
1368
Δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας για την τουριστική προβολή του Δήμου
14.756 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 06-12-2022
1367
Ανάπτυξη web ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου - Δημοτικό taxis
23.461 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-12-2018 06-12-2022
1366
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης λειτουργίας - συντηρήσεων οχημάτων του Δήμου (2018)
17.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-11-2018 06-12-2022
1365
Οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στο πλαίσιο του έργου Prodesa
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 06-12-2022
1364
Προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
22.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 06-12-2022
1363
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
5.022 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 06-12-2022
1362
Διοργάνωση εκδήλωσης απολογισμού του έργου της πολιτικής προστασίας και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο 2018
419 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 06-12-2022 Εθελοντές
1361
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης (2018)
500 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 06-12-2022
1360
Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης κατά την εθιμοτυπική πανήγυρη της 21ης Νοεμβρίου 2018, θρησκευτική εορτή των Εισόδιων της Θεοτόκου στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης
1.144 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 19-11-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1359
Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την διασύνδεση του συστήματος πυρανίχνευσης θερμικών καμερών (2018)
4.660 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 06-12-2022
1358
Συντήρηση κλιματιστικών (Πολυετής δράση)
19.350 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 06-12-2022
1357
Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και πυρασφάλειας (Πολυετής δράση)
40.232 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 06-12-2022
1355
Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δένδρων (2018 - 2019)
67.413 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-11-2018 06-12-2022
1353
Διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης ως επίτιμου Δημότη του ακαδημαϊκού Δρ. Σταμάτιου Κριμιζή
905 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 13-12-2018 06-12-2022
1352
Διοργάνωση εκδήλωσης μετονομασίας Πλατείας Άλσους σε Πλατεία Άγγελου Αποστολάτου
471 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 13-12-2018 06-12-2022
1351
Διοργάνωση εκδήλωσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2018
691 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 06-12-2022 Μαθητές
1350
Προμήθεια οικολογικής τσάντας χειρός μεταφοράς αντικειμένων για την ευαισθητοποίηση του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος
14.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 06-12-2022
1347
Πρόγραμμα υποστήριξης των συστημάτων ΠΟΠ και ΚΟΔ στην περιοχή Πηγαδάκια της Δημοτικής Ενότητας Βούλας
24.793 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1346
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών (2018)
2.728 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-12-2018 06-12-2022
1345
Υπηρεσίες για την διερεύνηση, περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης
7.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1343
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων (2018 - 2019)
65.953 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 06-12-2022
1342
Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών για τους ισολογισμούς του Δήμου (Πολυετής δράση)
18.414 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 06-12-2022
1341
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου (2018 -2019)
64.719 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 06-12-2022
1340
Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (2018)
48.528 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-11-2018 06-12-2022
1339
Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων στάσεων για κοινόχρηστους χώρους (Πολυετής δράση)
148.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 14-11-2018 06-12-2022
1338
Συντήρηση και παρακολούθηση συστημάτων φύλαξης και πυρανίχνευσης (Πολυετής δράση)
46.705 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 12-11-2018 06-12-2022
1336
Προμήθεια στολών για τη Δημοτική Αστυνομία (Πολυετής δράση)
47.753 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1335
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2019
69.889 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-10-2018 06-12-2022
1334
Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Αποβλήτων Ενδυμάτων και Υποδημάτων, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2018 23-04-2018 06-12-2022 Εθελοντές, Οικον. ασθενείς
1333
Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων και λοιπών στοιχείων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων (Πολυετής δράση)
23.910 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-09-2018 06-12-2022
1332
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2018 (επείγουσα)
116.038 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 06-12-2022
1331
Οργάνωση συστήματος προδιαλογής των οργανικών αποβλήτων του Δήμου (2018)
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 06-12-2022
1330
Συνδιοργάνωση του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Tουρισμού ICSIMAT 2018
818 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 26-09-2018 06-12-2022
1329
Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τα ΚΑΠΗ (2018)
6.950 € Σε εξέλιξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 02-09-2018 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1328
Μίσθωση βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας (Πολυετής δράση)
38.256 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 06-12-2022
1327
Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας
9.734 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Πεζοί
1326
Προμήθεια toner, μελανιών και αναλωσίμων για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα του Δήμου (Πολυετής δράση)
14.463 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 06-12-2022
1325
Καθαρισμός οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου (Πολυετής δράση)
83.705 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 06-12-2022
1324
Συντήρηση συστημάτων βυθιζόμενων υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Πολυετής δράση)
33.373 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 06-12-2022
1323
Αποκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
24.713 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης Μαθητές
1322
Υπηρεσία προετοιμασίας φακέλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»
24.676 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-09-2018 06-12-2022
1321
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και συσκευών φαξ (Πολυετής δράση)
47.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-09-2018 06-12-2022
1320
Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας
17.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 13-09-2018 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ
1319
Υπηρεσία ιατρού εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (Πολυετής δράση)
39.660 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-09-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1318
Μελέτη ομβρίων υπολειπόμενων περιοχών Πανοράματος Βούλας και τοπικές παρεμβάσεις σε περιοχές του Δήμου
22.279 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 14-09-2018 06-12-2022
1316
Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου - υποβολή προτάσεων
24.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-09-2018 06-12-2022
1313
Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Εύξεινος» (Πολυετής δράση)
24.199 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 06-12-2022
1312
Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων απορριμμάτων (Πολυετής δράση)
49.104 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-08-2018 06-12-2022
1311
Προμήθεια, τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου (2018)
135.027 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 06-12-2022
1310
Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού (Πολυετής δράση)
94.842 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 06-12-2022
1309
Υπηρεσίες για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2019
22.878 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-08-2018 06-12-2022 Αθλούμενοι
1308
Προμήθεια και τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών
21.824 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 06-12-2022
1307
Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και αυτοκόλλητων για τις υπηρεσίες του Δήμου (2018)
10.853 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 06-12-2022
1306
Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 6 κυβικών μέτρων
262.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-07-2018 06-12-2022
1304
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (Πολυετής δράση)
119.081 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 06-12-2022
1303
Προμήθεια στεφάνων για εκδηλώσεις και εορτές (Πολυετής δράση)
9.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 06-12-2022
1302
Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων (2018 - 2021)
1.386.760 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 06-12-2022
1301
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και πυροσβεστικών σταθμών (Πολυετής δράση)
62.614 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 18-07-2018 06-12-2022
1300
Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο
1.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 06-12-2022
1299
Λειτουργία Θεατρικής Ομάδας Δήμου (2018)
2.643 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 06-12-2022
1298
Προμήθεια εξοπλισμού περίπτερου ενημερωτικών δράσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα
12.152 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 06-12-2022
1297
Ανάλυση εδαφών για διαπίστωση αιτιών ξήρανσης δέντρων
1.655 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 06-12-2022
1296
Μίσθωση αποδυτηρίων παραλίας (Πολυετής δράση)
37.250 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-07-2018 06-12-2022
1295
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2018)
23.117 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-06-2018 06-12-2022
1294
Διαμόρφωση δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνάσιου Βούλας
9.352 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 29-06-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας Μαθητές, Παιδιά
1293
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση οδών (2018)
12.056 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 06-12-2022 Οδηγοί
1292
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αντλίας καυσίμου (Πολυετής δράση)
8.767 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 06-12-2022
1291
Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” (Πολυετής δράση)
8.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 06-12-2022
1290
Διοργάνωση εκδήλωσης «Λουκιανός Κηλαηδόνης» στην ακτή Βουλιαγμένης
9.858 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1289
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων (2018)
31.597 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-06-2018 06-12-2022
1288
Συντήρηση θερμοψυκτών (Πολυετής δράση)
3.238 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 06-12-2022
1287
Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφοράς βιοαποβλήτων
124.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια ΕΣΠΑ 2014-2020 2018 15-06-2018 06-12-2022
1286
Ανακατασκευή και αναβάθμιση UNIMOC
80.426 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 06-12-2022
1285
Προμήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιων σημαντήρων (Πολυετής δράση)
63.972 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 06-12-2022
1284
Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας
35.650 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Πράσινο Ταμείο 2018 14-06-2018 06-12-2022
1283
Εργασίες αποφράξεων δημοτικών κτιρίων - εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων (2018)
3.440 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 06-12-2022
1282
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για εξυγίανση του αύλειου χώρου του Γυμνασίου Βουλιαγμένης (2018)
15.736 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-06-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Μαθητές, Παιδιά
1281
Έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου (Πολυετής δράση)
31.336 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-06-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1280
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών (2018)
71.957 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-06-2018 06-12-2022 Γονείς, Παιδιά
1279
Νομική υποστήριξη ως προς την διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης ακινήτων παραχωρούμενων ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
24.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-06-2018 06-12-2022
1278
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2018 - 2020
105.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022
1277
Συντήρηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα για το 2018
9.464 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022 ΑμεΑ
1276
Διοργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση βιβλίου
1.492 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 06-12-2022
1275
Διοργάνωση εκδήλωσης - ομιλίας του καθηγητή και συγγραφέα κ. Σαράντου Καργάκου στις 29 Μαΐου 2018
1.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 06-12-2022
1274
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων, των ΚΑΠΗ και του προσωπικού του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019
96.795 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 31-05-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
1273
Νέες συνδέσεις, αυξήσεις ισχύος και υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (2018)
100.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-01-2018 06-12-2022
1272
Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης
117.732 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφέρεια Αττικής 2018 25-04-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1271
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2018)
44.014 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-04-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1270
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών - συνεργείων του Δήμου 2018 - 2019
34.799 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-05-2018 06-12-2022
1269
Απομαγνητοφώνηση, αναπαραγωγή και βιβλιοδέτηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 2018
22.987 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 06-12-2022
1268
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κτιρίων (Πολυετής δράση)
104.157 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022
1267
Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας για ΚΕΠ
2.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 06-12-2022
1266
Συντήρηση και επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων (Πολυετής δράση)
1.419 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1265
Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (Πολυετής δράση)
49.047 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 25-05-2018 06-12-2022
1264
Προέλεγχος μελετών - πιστοποιήσεις καταλληλότητας παιδικών χαρών (Πολυετής δράση)
12.673 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022 Γονείς, Παιδιά
1263
Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering) για το 2018 - 2019
93.249 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 06-12-2022 Οικον. ασθενείς
1262
Έγκριση τύπου οχημάτων ειδικού σκοπού (Πολυετής δράση)
42.086 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 06-12-2022
1261
Προμήθεια και εγκατάσταση ομπρελών και λοιπών ειδών
9.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 06-12-2022
1260
Προμήθεια 2 διαιρούμενων κουβάδων δαγκάνων Bob Cat
4.340 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 06-12-2022
1259
Προμήθεια τραπεζιών επιτραπέζιας αντισφαίρισης
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 06-12-2022 Αθλούμενοι
1258
Προμήθεια παραβόλων - διπλοτύπων (2018)
300 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-04-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1257
Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων (2018)
89.411 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 06-12-2022
1256
Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (2018)
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 06-12-2022
1255
Προμήθεια σπορείου και εξοπλισμού θερμοκηπίου για παραγωγή φυτών
9.734 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-04-2018 06-12-2022
1254
Προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους για το Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης
139.090 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 25-04-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1253
Αναπαραγωγή φωταντιγραφικών σχεδίων (Πολυετής δράση)
44.083 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-05-2018 06-12-2022
1252
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου και καυσίμων θέρμανσης για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019
967.119 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 06-12-2022
1251
Μίσθωση χημικών τουαλετών (Πολυετής δράση)
98.074 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 06-12-2022
1250
Υπηρεσίες ορκωτού εκτιμητή ακινήτων (Πολυετής δράση)
10.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 06-12-2022
1249
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (2018)
14.886 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-04-2018 06-12-2022
1247
Συνδρομές για πρόσβαση σε ιστοσελίδες (Πολυετής δράση)
27.362 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1246
Προμήθεια ακατέργαστου άλατος (2016)
2.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-12-2016 06-12-2022
1245
Μελέτη με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ομβρίων»
19.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 06-12-2022
1244
Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών (Πολυετής δράση)
110.333 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 06-12-2022
1243
Προμήθεια βιβλίων και λοιπών βοηθημάτων
100 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-06-2016 06-12-2022
1242
Οργάνωση των αρχείων της Τεχνικής Υπηρεσίας
24.106 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1241
Εργασίες δημιουργίας υποδομών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε κοινόχρηστους χώρους
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 06-12-2022
1240
Συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας Δημαρχείου (Πολυετής δράση)
8.460 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1239
Μελέτη ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας και Λεωφόρου Βασιλέως Παύλου
Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1238
Προμήθεια παραβόλων - διπλοτύπων (2016)
1.651 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 06-12-2022
1237
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
120 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 06-12-2022
1236
Εγκατάσταση νέων υδροπαροχών
619 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 06-12-2022
1235
Επιδιόρθωση και αντικατάσταση μηχανισμού κλειδαριάς
200 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 03-02-2016 06-12-2022
1234
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2016)
1.859 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1232
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης για το 2018
15.731 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 06-12-2022
1231
Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση λειτουργιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και λοιπών τομέων λειτουργίας του Δήμου
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 04-07-2016 06-12-2022
1230
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
510 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-09-2016 06-12-2022
1229
Νέες συνδέσεις, αυξήσεις ισχύος και υπογειοποιήσεις δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος (2016)
659.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-02-2016 06-12-2022
1228
Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάρια (2018)
2.620 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 14-03-2018 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1227
Εθιμοτυπική πανήγυρη για τη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
982 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 31-10-2016 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1226
Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και επίπλων γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας
5.563 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 06-12-2022
1225
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (Πολυετής δράση)
2.238 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 06-12-2022
1224
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 7
59.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1223
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδες 5 και 6
53.761 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1222
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 4
34.592 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1221
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 3
39.988 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1220
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 2
42.323 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1219
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου για το 2016 και το 2017 - Ομάδα 1
74.235 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-03-2016 06-12-2022
1218
Σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου και του Ευρωπαϊκού Έργου «LIFE DEBAG» - Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον
Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Ίδιοι πόροι 2016 14-12-2016 06-12-2022
1217
Επέκταση και τροποποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία του Δήμου
7.055 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 19-10-2016 06-12-2022
1216
Υπηρεσία ιατρού εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (2016)
5.950 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1215
Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (2016)
17.992 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 16-11-2016 06-12-2022 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1213
Έκτακτη προμήθεια φωτιστικών ιστών για την αντικατάσταση κατεστραμμένων (πολυετής δαπάνη)
20.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 06-12-2016 06-12-2022
1212
Πολυθρόνα γραφείου
116 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 24-11-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1211
Συντήρηση καυστήρα
197 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 24-11-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1210
Προμήθεια Ρουχισμού Επαγγελματικής Χρήσης
92 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1209
Προμήθεια Ηλεκτρικής Επαγγελματικής Σκούπας
763 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1208
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
246 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1207
Ασφάλιστρα
150 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1206
Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας
392 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1205
Προμήθεια Πολυκοπτικού
200 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 15-10-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1204
Προμήθεια επίπλων γραφείου
586 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1203
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
253 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1202
Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού (2015)
4 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια 2015 17-09-2015 06-12-2022
1201
Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου
350 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 17-09-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1200
Επέκταση και τροποποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία του Δήμου
2.771 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 02-08-2017 06-12-2022
1199
Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος και ειδών φυτοπροστασίας για το 2018
41.669 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 06-12-2022
1198
Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση προγραμμάτων του Δήμου έτους 2018
122.742 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 06-12-2022
1197
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του έργου «Ορίζοντας 2020 - Prodesa»
60.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2018 01-02-2018 06-12-2022
1196
Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων, ιατρικών και παραϊατρικών υλικών
14.160 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 06-12-2022
1195
Διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του έργου “Benefit As you Save”.
3.637 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2018 15-01-2018 06-12-2022
1194
Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων και διπλογραφικού
3.292 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 04-08-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1193
Εκτυπώσεις και αφίσες για τα πολιτιστικά αθλητικά τμήματα (συνεχιζόμενη δράση από το 2016)
320 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 12-05-2017 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1192
Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής Ασυρμάτου
12.401 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1191
Συμμετοχή υπαλλήλων του ΟΑΠΠΑ σε σεμινάρια
400 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 28-09-2017 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1190
Έλεγχος, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου
60.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 06-12-2022
1189
Εργασίες διάνοιξης της οδού Έβρου στη περιοχή της Βάρκιζας στη Δημοτική Ενότητα Βάρης (πολυετής δαπάνη)
24.276 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης Οδηγοί, Πεζοί
1188
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το β΄εξάμηνο του 2015
100 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-04-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1187
Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό β΄εξάμηνο του 2015
552 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1186
Πετρελαίο Θέρμανσης Β΄Εξάμηνο του 2015
3.152 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-04-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1185
Προμήθεια Τροφίμων Β΄Εξάμηνο του 2015
9.537 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 03-04-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1184
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και παρακολούθηση διπλογραφικού 2015
4.275 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1183
Λοιπές Δαπάνες 2015
100 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 06-12-2022
1181
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 2015
3.100 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1180
Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού β΄εξάμηνο του 2015
1.000 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 11-05-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1179
Συντήρηση Ανελκυστήρα 2015
570 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 13-03-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1178
Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας β΄εξάμηνο του 2015
1.458 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-03-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1177
Προμήθεια γραφικής ύλης,φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης για το β΄Εξάμηνο του 2015
722 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 10-03-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1176
Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων για το 2018
250.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1175
Επέκταση και τροποποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία του Δήμου
1.277 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1174
Επέκταση και τροποποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία του Δήμου
7.735 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1173
Μελέτη για τη δημιουργία κολυμβητηρίου
8.760 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 06-12-2022 Αθλούμενοι
1172
Μυοκτονία, απεντόμωση και απολύμανση δημόσιων χώρων για το 2018
21.490 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 06-12-2022
1171
Συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση Verde Tec στο MEC Παιανίας
4.703 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 06-12-2022
1167
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
5.000 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-01-2015 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1166
Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας
1.485 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 02-04-2014 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1165
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2013 και παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου οικ. έτους 2014
6.150 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 02-07-2014 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1164
Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου 2015
408 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1163
Μηχανογραφικές Εφαρμογές
997 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 19-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Δημοτ. υπάλληλοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1162
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (2015)
427 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 17-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1161
Προμήθεια Τροφίμων 2015
Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1160
Παροχές Ένδυσης στο Προσωπικό
448 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 07-02-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1159
Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
170 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1158
Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
250 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 11-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1157
Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου 2014
123 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 25-11-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1156
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απογραφής έναρξης και ισολογισμού βάση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τον Κοινωνικό Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης
5.823 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 07-02-2014 06-12-2022
1155
Προμήθεια Άρτου 2014
2.930 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-02-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1153
Συντήρηση ανελκυστήρα 2014
228 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 02-04-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1152
Προμήθεια Τροφίμων 2014
11.461 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-02-2014 06-12-2022 Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1151
Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων τμημάτων στη περιοχή Λαθούριζας για τα έτη 2017 και 2018
7.902 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 18-04-2017 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1150
Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για το 2018
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-02-2018 06-12-2022
1149
Αποψίλωση οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία για το 2018
68.324 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1148
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών ειδών σκευών μαγειρικής και τραπεζαρίας για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
15.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 06-12-2022 Μαθητές
1147
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
9.201 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1146
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του Ο.Α.Π.Π.Α.
10.734 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 06-12-2022
1145
Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων και μικροαντικειμένων
1.499 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 06-12-2022
1144
Προμήθεια υλικών εικαστικών εργαστηρίων του Ο.Α.Π.Π.Α.
2.064 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 08-12-2015 06-12-2022 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
1143
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση - Συνδιοργάνωση ΟΑΠΠΑ με Εξωραιστικό Σύλλογο Βούλας "Ευρυάλλη"
984 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 17-12-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας Γονείς, Παιδιά
1142
Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων
25.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 11-12-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1141
Συνδιοργάνωση αγώνα δρόμου RUN THE LAKE – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
3.039 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 26-10-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1140
Πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και στις αρχές του 2015
7.290 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 18-11-2014 06-12-2022
1139
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠΠΑ
787 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-12-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1138
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, ηλεκτρικοί λαμπτήρες γηπέδων
66.438 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-10-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1137
Δημοτική οδοποιία 2017
896.501 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 06-12-2022 Οδηγοί, Πεζοί
1136
Έντυπα για τις δράσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας
4.898 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-02-2018 06-12-2022
1135
Ηχητικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη εκδηλώσεων για το 2018
8.891 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1134
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (2018)
24.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 06-12-2022
1133
Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής έκθεσης
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 06-12-2022 Δ.Ε. Βούλας
1132
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών και παιδικών σταθμών
60.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 13-11-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1131
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών του νομικού προσώπου έτους 2015
4.615 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 06-12-2022
1130
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΟΑΠΠΑ για τους πρώτους χειμερινούς μήνες
8.437 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 30-10-2015 06-12-2022
1129
Διοργάνωση δραστηριοτήτων για τα ΚΑΠΗ (2018)
18.749 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 01-03-2018 06-12-2022 Ηλικιωμένοι
1128
Συντήρηση εξωτερικής πόρτας δημοτικού κτιρίου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης (πολυετής δαπάνη)
980 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 09-11-2016 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1127
Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
5.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 06-12-2022
1126
Διοργάνωση Τριάθλου xterra Greece Championship 2016 στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
10.880 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι
1125
Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού/εξοπλισμού για τα προγράμματα άθλησης
10.154 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 18-09-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1124
Αναβάθμιση ηλεκτρονικού πίνακα (ταμπλώ σκορ) στο Κλειστό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στη Μηλαδέζα
615 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1123
Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Πυρανίχνευσης-Πυρασφάλειας-Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΑΠΠΑ
17.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 06-12-2022
1122
Συντήρηση και Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ
15.900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 06-12-2022
1121
Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης
9.828 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1120
Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016
4.069 € Ολοκλήρωση Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 14-12-2016 06-12-2022 Γονείς, Μαθητές
1119
Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών αντλιοστασίων και των δικτύων τους
29.399 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 06-12-2022
1118
Διοργάνωση Πολιτιστικού Τριημέρου αφιερωμένο στον Πολιτισμό του ελληνισμού στη Μικρασία
29.345 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 06-12-2022
1117
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού των αθλητικών κέντρων
1.820 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 28-08-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1116
Προμήθεια σαρκοφάγων (Πολυετής δράση)
73.982 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1115
Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινόχρηστων χώρων στις εγκαταστάσεις παραλιών
51.441 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-02-2018 06-12-2022
1114
Δημοσιεύσεις για το 2016
32.225 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 06-12-2022
1113
Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών για το 2016
18.119 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-04-2016 06-12-2022
1112
Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης για το έτος 2016
3.944 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 31-05-2016 06-12-2022
1111
Επέκταση και τροποποίηση δικτύου του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία του Δήμου
5.776 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 18-01-2016 06-12-2022
1109
Προμήθεια ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο του αναψυκτηρίου - χώρου μαζικής εστίασης στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης
150 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης Αθλούμενοι, Γονείς
1108
Προμήθεια Ηχητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες χώρων του ΟΑΠΠΑ
4.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-07-2015 06-12-2022
1107
Διοργάνωση του αγώνα Τριάθλου 2015 από τον ΟΑΠΠΑ
5.835 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 31-07-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι
1106
Υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” της περιόδου 2015 - 2016
3.800 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 21-07-2015 06-12-2022
1105
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κλιματισμού στις διάφορες εγκαταστάσεις του ΟΑΠΠΑ
13.840 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 23-06-2015 06-12-2022
1104
Συντήρηση μηχανογραφικού προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού
2.091 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 26-04-2015 06-12-2022
1103
Διοργάνωση καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών
19.933 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 23-05-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1102
Τοποθέτησης νέας παροχής ΔΕΗ στην διασταύρωση των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Λεωφόρου Ποσειδώνος στην Βάρκιζα στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
335 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1101
Αποσύνδεση, μεταφορά και εγκατάσταση ειδικής μονάδας κλειστού ελέγχου (Stulz)
3.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-04-2016 06-12-2022
1100
Υπηρεσία υποστηρικτικών εργασιών για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014
5.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1099
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων του προσωπικού του ΟΑΠΠΑ
7.983 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-05-2015 06-12-2022 Δημοτ. υπάλληλοι
1098
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς για καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2015
15.547 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 18-12-2014 06-12-2022 Δ.Ε. Βάρης
1097
Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
670 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 26-04-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1096
Καλοκαιρινό φεστιβάλ 2015 του ΟΑΠΠΑ με τίτλο «Καλοκαίρι και κάτι»
38.974 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 26-04-2015 06-12-2022
1094
Συντήρηση Ανελκυστήρων Απριλίου - Μαίου - Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου (ΠΟΕ)
576 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 14-05-2015 06-12-2022
1093
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Μάιο-Ιούνιο του 2015
3.230 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 27-04-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1092
Συνδιοργάνωση του 2ου ATTIKA RUN & FUN Grand Prix
4.900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 09-12-2014 06-12-2022 Αθλούμενοι
1091
Συνδιοργάνωση μαραθωνίου XTERRA
Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 09-12-2014 06-12-2022 Δ.Ε. Βουλιαγμένης Αθλούμενοι
1090
Διεξαγωγή σχολικών πρωταθλημάτων για τα σχολεία των δημοτικών ενοτήτων Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης, της Πρωτοβάθμιας (ΔημοτικάΣχολεία) αλλά και της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια Σχολεία) Εκπαίδευσης.
7.040 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 09-12-2014 06-12-2022 Μαθητές
1089
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (2014)
15.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 26-11-2014 06-12-2022
1088
Λογιστικές Υπηρεσίες ΟΑΠΠΑ
2.669 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 12-03-2015 06-12-2022
1087
Πασχαλινές Εκδηλώσεις στην πόλη μας
3.734 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 03-04-2015 06-12-2022
1086
Συνδιοργάνωση με σχολεία του Δήμου μας διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων
3.139 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 27-03-2015 06-12-2022 Μαθητές, Παιδιά
1085
Διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων ενόψει των εορτών του Πάσχα 2015 και κοινωνικών εκδηλώσεων φιλανθρωπικού σκοπού
1.353 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 27-03-2015 06-12-2022 ΑμεΑ, Άνεργοι, Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς
1084
Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων 2014 (συνεχιζόμενη από 2013)
453 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 20-03-2015 06-12-2022 Αθλούμενοι
1082
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022
1081
Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα
Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022
1080
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων σχολικής χρονιάς 2015-16
24.745 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022 Μαθητές
1079
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης
10.775 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022
1078
Προμήθεια συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών
1.600 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022 Μαθητές
1077
Υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των παιδικών σταθμών
15.584 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 06-03-2015 06-12-2022 Μαθητές
1076
Ενοικίαση Εξέδρας
1.000 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 18-12-2014 06-12-2022
1072
Χειμερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις (1 τρίμηνο του 2015)
11.305 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2014 23-11-2014 06-12-2022
1071
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, έτους 2014
4.282 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-11-2014 06-12-2022
1070
Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης έτους 2015 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων
500 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 18-11-2014 06-12-2022 Αθλούμενοι, Μαθητές, Παιδιά
1069
Προμήθεια εποπτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών μας Σταθμών
5.288 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 06-12-2022 Μαθητές
1068
Προμήθεια σκευών μαγειρείου για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών μας Σταθμών
2.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 06-12-2022 Μαθητές
1067
Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
2.380 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 31-10-2014 06-12-2022 Παιδιά
1066
Προμήθεια Τροφίμων για τη σίτιση των παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για το 2014-2015
25.331 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 27-10-2014 06-12-2022 Μαθητές
1065
Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων για κάλυψη εκδηλώσεων-εορτών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
2.872 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 09-12-2014 06-12-2022
1064
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
23.765 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 15-12-2014 06-12-2022
1063
Υπηρεσίες υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. για το έτος 2014
12.300 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2014 28-11-2014 06-12-2022
1062
Προμήθεια Άρτου
2.795 € Ολοκλήρωση Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 12-12-2014 06-12-2022 Παιδιά
1061
Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου 2014
3.718 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2014 02-12-2014 06-12-2022 Μαθητές
1060
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Παιδικοί Σταθμοί)
23.616 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2014 08-12-2014 06-12-2022 Μαθητές
1058