πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

InfoΔράση Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Μήνυμα δημάρχου

Το InfoΔράση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Δήμου μας για την οργανωμένη παρουσίαση και τον έλεγχο των δράσεων του Δήμου από τους κατοίκους. Η διαδραστική αυτή πλατφόρμα επικαιροποιείται καθημερινά και καταγράφει όλη τη δραστηριότητά μας, είτε είναι προμήθειες, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, μελέτες ή άλλου είδους δράσεις.

Για εμάς που θέλουμε να έχουμε ενημερωμένο τον πολίτη, το InfoΔράση είναι η επιτομή της διαφάνειας που του παρέχει κάθε πρόσφορο μέσο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεών μας. Επιπλέον, η πλατφόρμα συμβάλλει τα μέγιστα στην εσωτερική οργάνωση των Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεκάδων πληροφοριών που αφορούν στην καθημερινότητα του Δήμου μας.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

LOADING
557
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
149
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
58
ΜΕΛΕΤΕΣ
228
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
507
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
147
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ 07/02/2014 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 170.341.800€ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δράσεις για κοινωνικές ομάδες

Απορρόφηση κονδυλίων

Τελευταίες 10 εξελίξεις

Εξυπηρετούμενες πολιτικές

Δράσεις τοπικής σημασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


Loading...
Loading...