πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σχετικά

Τι είναι το InfoΔράση

Παθητική ενημέρωση

Παθητική ενημέρωση

Ενσωμάτωση του InfoΔράση στην ιστοσελίδα του φορέα σας, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα χρώματα και λογότυπα

Επιθετική ενημέρωση

Επιθετική ενημέρωση

Δυνατότητα έγκρισης / απόρριψης των ειδήσεων που δημιουργούμε

Αποστολή εγκεκριμμένων ειδήσεων σε όλα τα δημοφιλή κοινωνικά μέσα (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn)

Αποστολή εγκεκριμμένων ειδήσεων σε λίστες παραληπτών (mailing lists)

Πολλαπλά Modules

Πολλαπλά Modules

Μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του InfoΔράση όπως σας αρέσει, με όποιον συνδυασμό modules θέλετε:

Χάρτης

Στατιστικά δραστηριότητας

Σημαντικότερες δράσεις σε εικόνες

Απορρόφηση κονδυλίων

Χρονολόγιο δράστηριότητας

Γράφημα πίτας για δράσεις κοινωνικών ομάδων, εξυπηρετούμενων πολιτικών, ή υποστηριζόμενων υποδομών

Γράφημα στηλών για δράσεις κοινωνικών ομάδων, εξυπηρετούμενων πολιτικών, ,υποστηριζόμενων υποδομών, πηγών χρηματοδότησης

Γράφημα δενδροχάρτη για το επιχειρησιακό προγράμμα

Λίστα δράσεων

Λίστα ενεργειών

Φιλικό για κινητές συσκευές

Φιλικό για κινητές συσκευές

Προσβάσιμο από μια ευρεία γκάμα smartphone και tablet

Διαρκής αποδελτίωση

Διαρκής αποδελτίωση

Άντληση στοιχείων από το Διαύγεια και τις υπηρεσίες του φορέα

Συσχετισμός δραστηριοτήτων με ανθρωποκεντρικές παραμέτρους

Δημιουργία ειδήσεων από κάθε στάδιο δραστηριότητας

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Εξαιρετικά αποτελεσματικά και κατανοητά πρωτόκολλα. Η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο InfoΔράση παρέχεται μέσω του πολυεπίπεδου μηχανισμού αυθεντικοποίησης. Τα πακέτα λογισμικού ενημερώνονται αυτόματα για να προστατεύουν ενάντια σε ευπάθειες λογισμικού

Φιλοξενία

Φιλοξενία

Φιλοξενία στο Cloud, με εγγύηση 99.99% λειτουργίας

Τα αντίγραφα ασφαλείας, η συντήρηση και οι αναφορές περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δεν χρειάζεστε υποδομές πληροφορικής από την πλευρά σας

Διεύθυνση (domain) της επιλογής σας, ή υποδιεύθυνση (subdomain) του infodrasi.gr (π.χ. spata.infodrasi.gr)

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη

Ανθρωποκεντρική, ευέλικτη και υψηλής ανταπόκρισης προσέγγιση

Εξειδικευμένο προσωπικό θα σας βοηθήσει με οποιαδήποτε απορία έχετε

Ανάμεσα στους κορυφαίους χρόνους ανταπόκρισης στον τομέα

Στατιστικά

Στατιστικά

Παροχή μηνιαίων στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα και την απήχηση του InfoΔράση στους πολίτες


Loading...
Loading...